Folkmotioner – för och emot

Sedan demokratiutredningen la fram sitt slutbetänkande med bland annat förslag om folkmotioner, är debatten i full gång.
Olle Wästberg, ordförande i utredningen, och Daniel Lindvall, huvudsekreterare, presenterade på DN Debatt den 18/1 Demokratiutredningens förslag för att vitalisera den svenska demokratin. ”Folkmotioner undergräver partierna arbete” skrev två statsvetare på DN debatt 20/1 Peter Esaiasson, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, och Mikael Persson, docent vid samma institution. http://www.dn.se/debatt/repliker/folkmotioner-undergraver-partiernas-arbete/
De menar att utredningens förslag om att medborgare ska få möjlighet att väcka motioner till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige är missriktat. ”Vi menar att man i stället bör se den representativa demokratin på nationell nivå för vad den faktiskt är – en med nödvändighet elitistisk styrelseform där medborgarnas inflytande huvudsakligen kanaliseras via de politiska partierna i de allmänna valen. Förslag om ’folkmotioner’ ger människor orealistiska förhoppningar om möjligheterna att påverka politiken.”
Den 22/1 svarade Stefan Karlsson, vd FlexiteBPMS, leverantör av e-förslag, på statsvetarnas inlägg, också det i DN debatt. Han pekar på Västerås där man väcka så kallade e-förslag som motsvarar vad demokratiutredningen har valt att kalla folkmotioner. ”Kommunen har därmed sänkt tröskeln för medborgarna att engagera sig”, skriver han. Och fortsätter:
”E-förslag har påtagligt förenklat processen att skicka in förslag till kommunen. Genom att erbjuda alla möjligheten att med några klick på mobilen eller datorn lämna förslag, rösta och dela har Västerås kommun sänkt tröskeln för medborgarna att engagera sig. I rak motsats till vad Esaiasson och Persson skriver, tyder exempel på att man på så vis når ut till grupper, inte minst unga människor, som vanligen inte engagerar sig i kommunens utveckling och det traditionella demokratiska samtalet.” http://www.dn.se/debatt/repliker/folkmotioner-starker-demokratin/
Se även OFFENTLIGA AFFÄRERS nyhetstext den 18/1: http://www.offentligaaffarer.se/2016/01/18/radikala-forslag-i-demokratiutredning/
Bilden. Sveriges Riksdag. Demokratiutredningen vill göra det möjligt för medborgare att kunna lägga så kallade folkmotioner i riksdagen och andra folkvalda församlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *