För litet vård för skattemedlen

Trots höga kostnader får svenska folket inte ut motsvarande mängd vård för pengarna, enligt en rapport från OECD.
– Det är något som inte stämmer inom den svenska hälso- och sjukvårdssektorn, säger Robert Thorburn, välfärdsexpert, till Nyheter från Svenskt Näringsliv (2018-04-23).
Svensk hälso- och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser nu en debatt om effektiviteten i den svenska sjukvården.
Hög andel jobbar med vård
Till exempel talas det ofta om att det skulle råda brist på personal i svensk sjukvård. Men en rapport visar att 16,7 procent av den svenska arbetskraften arbetar inom vårdsektorn. Det innebär att Sverige är ett toppland i OECD när det kommer till andelen arbetskraften som arbetar i sjukvårdssektorn.
”Sverige har också en hög andel läkare och sjuksköterskor per invånare jämfört med OECD-genomsnittet”, konstateras det i nyhetsbrevet. Dessutom gör svenskarna färre läkarbesök än i många andra länder och de svenska doktorerna tar endast emot i genomsnitt 700 patienter per år, en tredjedel av OECD-snittet.
– Ändå lägger vi elva procent av BNP på hälso- och sjukvården, vilket är fjärde mest inom OECD, säger Robert Thorburn. Vart tar pengarna vägen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.