Förare i fokus när bussupphandling debatteras

I en interpellation går vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt i debatt med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Han tar strid för 300 busschaufförer som han anser riskerar sina jobb när Region Östergötland ska upphandla delar av busstrafiken.

Om ett nytt bussföretag vinner upphandlingen, ska busschaufförerna söka sina jobb igen.

– Detta är ett av många exempel på hur anställdas rättigheter sätts ur spel i samband med upphandlingar. Vänsterpartiet anser att en ny utförare ska ha ett ansvar för att överta befintlig personal, hävdar Jonas Sjöstedt.

 ”Risken är uppenbar att en del inte blir återanställda medan andra kan få tillfälliga anställningar eller deltider”, skriver Jonas Sjöstedt i en interpellation i Sveriges Riksdag och undrar vad Ylva Johansson ”avser att göra för att komma till rätta med denna situation?”

Bussbranschen har inte varit sen att reagera. Osanna slagord om bussföraryrket”, svarar Peter Jeppsson, VD i Sveriges Bussföretag och Transportgruppen, på Dagens Opinion.

– Tvärtom är bussföraryrket bland de tryggaste jobb man kan välja, menar vd Peter Jeppsson. Frågan – som brukligt är på svensk arbetsmarknad – hanteras inom ramen för kollektivavtalsförhandlingar, tillägger han.

I artikeln pekar vd på att kravet om personalövertagande ofta har ett vällovligt syfte, men problemet är – förutom att det strider mot lagstiftningen – att det leder till oförutsägbarhet, minskad effektivitet och i slutändan en dyrare och sämre service till medborgarna. Vidare bryter kravet mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, där fack och arbetsgivare kommer överens om löner och villkor.

Vi hoppas med detta sagt att Jonas Sjöstedt kan låta uppdatera sig med rätt information om branschen och den svenska arbetsmarknadsmodellen, avslutar Peter Jeppsson.

Läs gärna hela debattartikeln genom att klistra in följande länk i webbläsaren: http://www.dagensopinion.se/%E2%80%9Dosanna-slagord-om-bussf%C3%B6raryrket%E2%80%9D

Interpellationen kan läsas genom att klistra in följande länk i webbläsaren: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Anstallningsvillkor-och-tryggh_H210271/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *