”Förbjud fossilprodukter i reklamen”

Tre”röd-grön-rosa” partier i Göteborg anser att det inte ska vara tillåtet med reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning eller flygresor på stadens reklamtavlor. 

Förslaget kommer från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Regleringen är tänkt att fungera opinionsbildande för att man på sikt ska kunna införa en liknande lagstiftning nationellt.

– Ett flertal privatägda tidningar accepterar inte längre annonser från fossilföretag och det vore märkligt om Göteborgs Stad skulle fortsätta tjäna pengar på fossilreklam, säger Stina Svensson, Feministiskt inititativ (Fi), gruppledare i fullmäktige (bilden på förstasidan) och en av förslagsställarna.

Pekar på Amsterdam
I en gemensam motion i kommunfullmäktige pekar de tre på att Amsterdam i Nederländerna som första stad i världen den 18 december 2020 beslöt att säga nej till marknadsföring av klimatförstörande verksamheter. Man ska även utreda ett förbud mot reklam för kol-, olje- och gasföretag samt flygresor.

Även Göteborg har som mål att bli fossilfritt, påpekar undertecknarna; Gertrud Ingelman, Vänsterpartiet, Karin Pleijel, Miljöpartiet, och Stina Svensson, Feministiskt initiativ.

”Agera kraftfullt”
– Klimatkrisen är akut och kräver att vi agerar kraftfullt för att minska de fossila utsläppen. Därför måste vi också ta ansvar för de budskap som dagligen möter göteborgarna via reklamtavlor, säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några kompletterande frågor till henne.

Samtliga de områden ni pekar ut är lagliga verksamheter, är inte risken att ni demoniserar företag och anställda som är verksamma inom dessa?
– Min uppfattning är att många företag diskuterar klimathotet och att det finns en vilja att ställa om till en fossilfri produktion. Jag menar alltså inte att det demoniserar företagen utan tvärtom erkänner den kompetens och vilja till att bidra till förändringar som de faktiskt har.

Anser du att ert förslag utgör ett intrång i yttrandefriheten som är värt att ta på grund av klimatkrisen?
– Jag anser inte att det skulle vara ett intrång i yttrandefriheten att inte vilja medverka till ökad konsumtion av produkter som skadar miljön och klimatet. Jag jämför det, som det framgår av artikeln, med förbudet mot tobaksreklam.

Finns det fler områden som inte borde förekomma i reklamen på stadens annonstavlor och som kan komma att utpekas/uteslutas i framtiden?
– Det finns det säkert, beroende på vem du frågar. Jag skulle personligen gärna vilja förbjuda spelreklam. Det måste dock finnas både politisk och allmän acceptans för sådana förslag. När det gäller fossila utsläpp menar jag att den breda acceptansen finns.

Vill du lägga till något utöver ovanstående?
– Eftersom vi vet att vi måste ställa om våra liv till fossilfritt så gäller det att vi måste ändra vårt konsumtionsbeteende. Men ännu viktigare är det att samhället underlättar en sådan omställning genom stora samhälleliga investeringar i t ex utbyggd kollektivtrafik och stöd till verksamheter som vill ställa om.

– De åtaganden som hittills gjorts inom Parisavtalet beräknas leda till 3,2 graders uppvärmning. Om världen ska lyckas begränsa klimatpåverkan till 1,5 graders uppvärmning måste de globala utsläppen minska med 45 procent till 2030 från 2010 års nivå och nå nettonollutsläpp 2050. De globala utsläppen behöver därmed minska med 7,6 procent per år mellan 2020 och 2030. Utsläppen på global nivå har de senaste tio åren ökat med 11 procent.

– Göteborg har som ambition att ligga över den globala minskningstakten för att leva upp till Parisavtalet.  Vår roll i detta är att agera som ett föredöme i arbetet med att nå målen och säkerställa att våra åtgärder inte enbart minskar lokala utsläpp utan även de totala utsläppen i Sverige, Europa och världen.

Så långt Grith Fjeldmose (V).

Städer spelar roll
I förslaget till Miljö- och Klimatprogram i Göteborg lyfts städernas avgörande roll för att nå de globala och nationella miljömålen och att staden ska bli ”en av de mest progressiva städerna för att möta miljö- och klimatproblemen.”

Redan i dag finns nationell lagstiftning mot ”andra skadliga produkter”, påpekar motionärerna och nämner tobak. Med tanke på de effekter som fossildrivna verksamheter orsakar, tycker de rödgrönrosa att införandet av riktlinjer mot reklam för fossila utvinningsföretag och flygresor ”har ett opinionsbildande syfte för att på sikt kunna införa en liknande lagstiftning även nationellt.”

Kan påverka Volvo
GP och TT, som också refererat förslaget, påpekar att det kan påverka Göteborgsbaserade Volvo Cars om det blir verklighet. Grith Fjeldmose (V) kan tänka sig att Volvo skulle kunna få göra reklam för sina elbilar. Bilföretaget kommenterar inte förslaget men dess presstalesperson Christina Zander uppger att man alltid följer de lagar och regler som gäller.

Huruvida de tre partiernas förslag kommer att få gehör av en majoritet i fullmäktige i Göteborgs stad är i nuläget oklart.

 

 

One thought on “”Förbjud fossilprodukter i reklamen”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *