Förebygg bedrägerier i offentlig sektor

Sveriges kommuner kan vara utsatta för ekonomiska bedrägerier i miljardklassen. Det visar siffror som företaget Inyett sammanställt.
Många kommuner brister i sin ekonomiska kontroll vilket bäddar för svindlerier och bedrägerier värderade till närmare en miljard kronor per år, visar en ny undersökning från företaget, som arbetar med betalkontroll för säkra affärer.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med VD:n Jone Sølvik, som varit med från början. Han konstaterar att Sveriges kommuner förra året betalade ut närmare tio miljarder kronor till bankkonton, vars betalningsmottagare till största del inte kan verifieras. Alla de enskilda utbetalningarna i undersökningen överstiger 15 000 kronor vardera.
– Problemet är ytterst allvarligt, det kan röra sig om korruption eller interna och externa bedrägerier. När vi talar med våra samarbetspartners så säger många: ”vi visste inte att det var så här stort”. Tio procent av alla bankkontotransaktioner är av sådan karaktär så att man hade behövt kontrollera dem mycket mer ingående, förklarar Jone Sølvik.
Faran ligger i leverantörer som enbart anger bankkonto. Det kan inträffa i samband med akuta situationer som när extra insatser för snöröjning, flyttning eller städinsatser behövs och det är snabba puckar. Erfarenheten visar att alla tyvärr inte bokför samtliga intäkter.
Inyett får genom avtal och samarbete med kommunerna tillstånd till betalningsflödena och kan kolla upp och kontrollera till vem och hur de betalar. Uppmaningen till kommunerna är att kontrollera om betalmottagaren är ett registrerat företag och därefter kontrollera om det finns Plus- eller Bankgiro för att betala dit istället för till det angivna kontonumret. Vidare rekommenderar Inyett att man löpande kontrollerar om betalmottagarna har F-skattsedel.
Läs hela artikeln, inklusive fem tips bra om hur man undviker att bli lurad, i kommande utgåva av OFFENTLIGA AFFÄRER!
Om Inyett
Inyett är en tjänst som vill skapa säkra affärer och bidrar till ett tryggare samhälle. Man uppger sig vara det enda bolaget i Sverige som arbetar med automatiserad ekonomisk kontroll, på en marknad värderad till flera miljarder kronor. Sju av tio kommuner använder Inyett för att proaktivt arbeta med säkra affärer och bättre ekonomisk internkontroll. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.