Företag bildar kluster kring Ostlänken

Nu börjar näringsliv, kommuner och regioner att formera sig för att möta upp behovet av kompetens som uppstår när bygget av Ostlänken kommer igång.
Nyligen hölls det första klustermötet på Östsvenska Handelskammaren i Norrköping i regi av East Sweden Infra Cluster. Partner är berörda kommuner (Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping) och Region Östergötland liksom Regionförbundet Sörmland, samt Östsvenska Handelskammaren.
– Vilken bredd av verksamheter och kompetenser, utbrast Anna Lövheim, på Östsvenska Handelskammaren när samtliga deltagande företag från hela regionen presenterat sig.
Här fanns bl.a. utbildningsföretag, hotellbransch, entreprenad, måleri, tjänsteföretag och IT-bransch. Ostlänken kommer som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin att kräva arbetskraft från hela landet och andra länder. Många anställda och företagare kommer att behöva komplettera sin kompetens. Pensionsavgångarna inom en rad nyckelgrupper är stora, vilket kommer att kräva nyrekryteringar.
Antalet offentliga upphandlingar blir många – inom många områden. Små och medelstora företag får nya affärsmöjligheter som underleverantörer till de större bolagen. Juridisk kompetens kommer att behövas, till exempel när avtal ska tecknas.
Projekteringen av järnvägssträckningen för snabbtåg mellan Järna och Linköping är redan igång och beräknas ge 13.000 jobb inom projektering, anläggning, byggande, m.m. Till det kommer cirka 6.000 beräknade arbetstillfällen för sidoprojekt som resecentra, bostadsområden, m.m. föranledda av den nya infrastrukturen. Projektet ingår i ett större tänkande där snabbjärnvägen är tänkt att fortsätta mot Jönköping med ytterligare sträckningar, en mot Göteborg och en mot Malmö. Därmed kommer Stockholm, Göterborg och Malmö att vara sammanbundna med snabbjärnväg om några decennier.
Företagen har nu delat in sig i arbetsgrupper för att kreera skarpa förslag så att små och stora företag kan ”komma med på tåget” när bygget av Ostlänken tar ordentlig fart.

Håkan Gunnar, projekteldare vid Trafikverket, gav en uppdateriad lägesbeskrivning av hur långt projektering och bygge med Ostlänken kommit. Mer om Ostlänken på http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Ostlanken/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *