Företagare mindre föräldralediga

Det är hög tid är förbättra regelverket för egenföretagare inom socialförsäkringen. Det menar Catharina Bäck, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
– Om den upplevs som osäker, kan det innebära att människor inte vågar ta steget till företagande. Inte minst kan det påverka kvinnors ambitioner att starta eget, hävdar hon i en artikel i Svenskt Näringslivs nyhetsbrev och på webbplatsen.
Catharina Bäck hänvisar till Riksrevisionens granskning av föräldraförsäkringen. Den visar att företagare använder föräldraförsäkringen mycket mindre än anställda. Mellan 40 och 63 procent av egenföretagarna nyttjar föräldraförsäkringen, medan nyttjandegrad för anställda är 88 procent. Generellt sett använder företagare socialförsäkringarna i lägre utsträckning än anställda men de betalar in betydligt mer än vad de får ut från trygghetssystemen.

Svårt beräkna inkomst
Föräldrapenningen baseras på den så kallade sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).
För egenföretagare är SGI svårare att beräkna än för anställda, vilket kan bidra till att fler egenföretagare inte tar ut föräldrapenning. En osäker ersättning i föräldraförsäkringen kan även vara en bidragande orsak till att kvinnor, som nyttjar socialförsäkringarna mer än män, väljer bort egenföretagande när de ska få barn.

Undergräver förtroendet

Riksrevisor Stefan Lundgren menar att osäkerheten kring hur stor föräldrapenning som egenföretagare kan ta ut i förlängningen riskerar att leda till att de inte tar del av föräldraförmånerna. Det kan i sin tur undergräva förtroendet för försäkringen.
Riksrevisionens granskning visar trots detta att Försäkringskassan har skapat relativt goda förutsättningar för en likvärdig handläggning av föräldrapenningärenden för egenföretagare, men att det finns delar som kan bli bättre.
Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats
Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (RiR 2018:1)
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.