Företagens regelbörda måste minska

– Regelbördan för företag är fortfarande mycket stor, trots ambitioner och flera hundra genomförda regelförbättringar av den sittande regeringen och EU. Det hävdar Jens Hedström, vd för Näringslivets Regelnämnd.
Offentlig upphandling är en mycket viktig lagstiftning för både företag och det offentliga. Problemen i Sverige har många gånger handlat om tillämpningen av reglerna, menar Jens Hedström.
Offentliga Affärer ställde några frågor till Jens Hedström med anledning av hans utspel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet nyligen i den ständigt pågående diskussionen om ”krångel” och onödiga regler som drabbar företagen.
Regelbördan för företag är fortfarande mycket stor, trots ambitioner och flera hundra genomförda regelförbättringar av den sittande regeringen och EU, skriver du. Kan du peka på de tre ”tyngsta” regelområdena?
– De regelområden som mest hindrar företagen från att växa är skatt/moms, arbetsrätt/arbetsmiljö och branschregler, så trots genomförda regelförbättringar återstår viktiga förbättringar på dessa områden. Om många företag ska märka skillnad i sin vardag.
Det är ”förhållandevis billiga åtgärder” som krävs för att minska företagens regelbörda. Åtgärder som knappast belastar regeringens, departementens och myndigheternas budget, hävdar du. Kan du nämna några?
– Regelförbättringar som minskar komplexiteten i regelverken gynnar både staten och företagen. Det handlar om Miljöbalken, PBL, arbetsrätt och arbetsmiljö. Den är inte någon enskild regel som är problemet, det är många gånger helheten som utgör en börda för företagen.
Ett område som man ofta tar upp när det gäller regelbördan är offentlig upphandling. Har du någon reflektion eller synpunJens Hedströmkt kring det?
– Offentlig upphandling är en mycket viktig lagstiftning för både företag och det offentliga. Problemen i Sverige har många gånger handlat om tillämpningen av reglerna. De nu förändrade direktiven kommer tyvärr på kort sikt att leda till ytterligare tolkningsproblem. Vi har flera hundra myndigheter samt 290 kommuner som nu ska implementera de nya reglerna.
En längre artikel kommer att publiceras i Offentliga Affärer nr 3 som kommer ut i mitten av juni.

0 thoughts on “Företagens regelbörda måste minska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *