”Författningsdomstol bör inrättas”

Inrätta en författningsdomstol och gör det svårare att ändra i grundlagen. Det är några av förslagen som Annie Lööf (C), partiledare, och Linda Modig (C), talesperson i konstitutionella frågor, lägger fram.

Författningsdomstolens uppgift skulle bland annat vara att kontrollera om lagar strider mot grundlagen. Den skulle också ha befogenhet att förklara lagar ogiltiga.
– Domstolarnas oberoende måste värnas, enskilda beslut ska aldrig tas utifrån partipolitiska agendor, hävdar debattörerna.

Annie Lööf, Partiledare C.

Trygga demokratin
Debattartikeln är en komprimerad presentation av Centerpartiets förslag för stärkt demokrati och ett starkare skydd av Sveriges demo­kratiska och rättsliga institutioner i syfte att trygga den liberala demokratin för kommande generationer.

Ett annat förslag från partiet är att införa krav på kvalificerad majoritet vid riksdagsbeslut om grundlagsändring. Man vill också införa ett krav på att ett visst antal riksdagsledamöter deltar i omröstningen.

Stärkt medieskydd
Man anser även att skyddet av fria och oberoende medier måste stärkas. Ett till­tagande hot mot medierna är att hat, hot och trakasserier mot journalister ökar. Särskilt utsatta är kvinnor och minoritets­grupper.

– I dag leder få demokratibrott till åtal eller fällande dom, vilket av ­polisen definieras som brott mot förtroendevalda, journalister och konstnärer, framhåller Lööf och Modig.

Debattinlägget publicerades i Dagens Nyheter den 30 augusti 2021. Läs mer här!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *