Förnybar el främjar konkurrenskraften

Genom samtidiga satsningar på utbyggnad av förnybar elproduktion, energieffektivisering och elexport kan Sverige både klara den egna försörjningen och bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare.

Det hävdar Charlotte Larson Unger, vd för Svensk Vindenergi, och Jeanette Lindeblad, Ordförande i Svensk Vindkraftförening.

– Den förnybara elproduktionen, bland annat vindkraft, byggs ut för att motverka klimatförändringarna. Sveriges potential för förnybar elproduktion är mycket stor, framhåller de.

Replik på inlägg
Inlägget görs i Värmlands Folkblad (VF) 2018-05-07 som en replik på ett tidigare inlägg i samma tidning. 2018-04-29 gick Rolf Nilsson till storms mot vindkraft. Han hävdade att produktionen är dyr, att Miljöpartiet och Centerpartiet skapat ett subventionssystem för vindkraft, och att den inte levererar el när det behövs.
– Dessa påståenden är felaktiga. Som många klimatförnekare utgår han från grundlösa påståenden och bortser från anledningen till att alla världens länder ställer om till förnybar energi: klimatförändringarna, kontrar Charlotte Larsson Unger och Jeanette Lindeblad.

Sverige har fördelar
– Rätt utnyttjade kommer de komparativa fördelarna att ge Sverige långsiktigt lägre elpriser än övriga EU-länder. Det stärker den elintensiva svenska industrins konkurrenskraft och borgar för etablering av ny industri, framhåller skribenterna, och skriver:
”Sverige kan producera vind-, vatten- och biokraft till väsentligt lägre kostnad än andra EU-länder. I Sverige ligger produktionskostnaden för ny, landbaserad, vindkraft på under 40 öre per kWh. För andra förnybara kraftslag som kan byggas ut i stor skala är produktionskostnaden för biokraft cirka 50 öre per kWh, och för havsbaserad vindkraft 70–90 öre per kWh.”
Läs hela inlägget via länken:
https://www.vf.se/insandare/fornybar-elproduktion-starker-konkurrenskraften/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.