Förnybar energi slår rekord igen

Sverige står i en klass för sig i EU när det gäller andelen energi från förnybara källor. Det visar samlad statistik från Eurostat och den svenska Energimyndigheten.
Sverige är dessutom ett av elva länder som redan har klarat av sin respektive målsättning på energiområdet inför 2020.
Trenden med ökad användning av förnybara energikällor fortsätter i landet och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft, rapporterar Energimyndigheten. Samtidigt minskar användningen av fossil energi, enligt Energimyndighetens statistik om årliga energibalanser, publicerad i december 2018.
Bruket av förnybar energi 2017 ökade till samma rekordnivå som 2015.  Då var vattenkraften särskilt hög, nu utgör biobränslena den största förnybara energikällan i Sverige. På senare år har biobränslen ökat i en omfattning som gör att dessa nu passerat oljan som andel av den svenska energianvändningen.
 
Sverige, Finland, Lettland
Enligt Eurostat kom 53,8 procent av den svenska energin år 2016 från förnybara källor. Närmast därefter följer Finland med 38,7 procent och Lettland på 37,2. År 2016 var andelen förnybar energi i Sverige 54 procent av den totala energianvändningen. I Sverige är de överlägset viktigaste förnybara energikällorna bioenergi och vattenkraft.
Jonas Paulsson vid Energimyndigheten menar att den ökade biobränsleanvändningen historiskt främst berott på en ökad användning av trädbränslen för el- och fjärrvärmeproduktion. Den trenden fortsätter, men ökningen under senare år kan främst förklaras av den kraftigt ökade användningen av biodrivmedel.
Ökad vindkraft
Utöver att användningen av biobränslen ökade under 2017 steg även produktionen av vindkraft till rekordnivå. Den ökade 2017 med 14 procent och står för en växande andel av den förnybara energin. Totalt producerades 17,6 TWh vindkraft vilket utgör 11 procent av Sveriges elproduktion.
Sedan slutet av 1970-talet har användningen av energi från förnybara energikällor mer än fördubblats i Sverige. EU har tagit fram gemensamma mål för förnybar energi: år 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara energikällor och andelen biodrivmedel ska vara minst tio procent.
Källor: Energimyndigheten, Ekonomifakta, Ny Teknik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.