Förrådsmarknaden växer i Sverige

Förrådsmarknaden växer i Sverige. En orsak är att förråden har blivit en nyckel i den nya startup-ekonomin. En rapport från förrådsföretaget 24Storage visar att mindre företag använder förråden som bas i sin verksamhet. Det får effekter för sysselsättning och arbetsmarknad.

OFFENTLIGA AFFÄRER har nåtts av pressinformation från företaget. Förråd uppfattas av de flesta som bara ett utrymme för förvaring. En färsk rapport visar att funktionen hos förråd har förändrats och att de har blivit en viktig del i den nya ekonomin. Förråden har blivit en lokallösning för mindre verksamheter, där de används som effektiva varulager, till förvaring av verktyg och liknande.

  • Förråden har gått från att bara vara en enklare förvaring av bohag till att bli en smart lösning för nystartade företag. Ofta tror vi att nya företag bara är innovativa bolag som siktar på börsen. I verkligheten är de allra flesta nya företag små verksamheter inom handel, service och tjänster. Företag som idag, tack vare digitala verktyg, kan vara ute på fältet mestadels av tiden. För dem är förråden en smart och flexibel lagerlösning som hjälper dom att växa, säger Fredrik Sandelin som är VD på 24Storage.

Enligt rapporten får förråden effekter för den lokala arbetsmarknaden. I en förrådsfastighet hyrs idag var sjätte förråd av ett företag.

  • Det betyder att en normal förrådsfastighet med 600 förråd har 180 sysselsatta personer, om man översiktligt räknar på de typiska företagen inom de branscher som hyr förråd. Det får i sin tur effekter för arbetsmarknaden lokalt, i form av restauranger, butiker och annat. Förråden stärker på så sätt den lokala ekonomin och skapar utveckling, avslutar Fredrik Sandelin.

Hela rapporten om förråd och startup-företag kan laddas ner här.
https://storage.mfn.se/3202e704-3616-46d7-b4f7-970320cb6a41/ny-rapport-forrad-en-nyckel-i-den-nya-startup-ekonomin.pdf

https://storage.mfn.se/3202e704-3616-46d7-b4f7-970320cb6a41/ny-rapport-forrad-en-nyckel-i-den-nya-startup-ekonomin.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *