Forskning om upphandling

Nya miljoner till forskning om konkurrens och offentlig upphandling. Konkurrensverket har fördelat forskningsbidrag till fyra nya projekt, och om fortsatt finansiering till femton pågående projekt.

Konkurrensverket har ett särskilt anslag för att finansiera forskning om konkurrensfrågor, hur marknader fungerar och om offentlig upphandling. Därmed ökar kunskaperna kring dessa områden som är centrala i vår ekonomi. I år är det 14 miljoner kronor som fördelas, och av dessa går drygt tre miljoner till helt nya forskningsprojekt.

Studier om upphandling
Konkurrens inom hälso- och sjukvård där det samtidigt finns både privata och offentliga utförare är en fråga som nu ska genomlysas i ett forskningsprojekt som ska ledas av professor Fredrik Andersson vid Lunds universitet. Han får drygt tre miljoner kronor för att under en treårsperiod studera detta angelägna ämne.

Utvärdering av simuleringar inför företagskoncentrationer är ett område som professor Frank Verboven vid KU Leuven (Belgien) ska studera närmare. Han får cirka en miljon kronor för detta projekt.

Upphandling, marknad och markexploatering är ett ämne som docent Tobias Indén vid Umeå universitet ska fördjupa sig i. Närmare två miljoner kronor under tre år går till studier kring denna viktiga fråga.

Professor Tore Nilssen vid University of Oslo får drygt 100 000 kronor i bidrag för att arrangera en nordisk forskarkonferens där frågor om industriell organisation ska diskuteras och belysas ur olika aspekter.

– Att bidra till nya och fördjupade kunskaper kring hur marknader fungerar är mycket värdefullt. Det bidrar på sikt till väl fungerande marknader vilket såväl företag som konsumenter och skattebetalare får nytta av, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har också beslutat om fortsatt finansiering av flera redan pågående forskningsprojekt. Bland de ämnen som får medel kan nämnas till exempel: Omreglering av läkemedelsmarknaden, rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata, privatiseringar och konkurrensrättsliga utmaningar, och relationen mellan högt pris och hög kvalitet i offentliga upphandlingar.
Källa: Konkurrensverket

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *