Forsknings­bidrag till nio nya projekt

Effekterna av konkurrensutsättning, effekter av statsstöd och hur pris och kvalitet står mot varandra vid offentliga upphandlingar. Det är några av de frågor som Konkurrensverket ger forskningsbidrag till i år.

– Det är värdefullt att kunna bidra till en fri och obunden forskning kring frågor som direkt kan påverka vår vardag och vår gemensamma välfärd, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Inte mindre än nio nya forskningsprojekt om konkurrens och offentlig upphandling får närmare sex miljoner kronor i bidrag i år. Dessutom får ett flertal forskningsprojekt som startat tidigare fortsatta bidrag.

Konkurrensutsättning
Tre av de projekt som i år får forskningsbidrag tar upp aktuella frågor om regelförändringar och konkurrensutsättning som vi upplevt i Sverige de senaste årtiondena.

Tobias Indén vid Umeå universitet får medel för att närmare studera området ”Privatiseringar och konkurrensrättsliga utmaningar”.

”Omregleringen av läkemedelsmarknaden – prissättning av homogena varor vid upprepade auktioner”, är temat för det som Niklas Rudholm, HUI Research AB, ska studera närmare.

Regelverk och praxis på avreglerade marknader kommer Staffan Hultén, Stockholm School of Economics Institute of Research, att fördjupa sig i.

Offentlig upphandling
”Högt anbudspris – hög kvalitet? En empirisk analys av relationen mellan anbudspriser och bedömning av kvalitet i offentlig upphandling”. Det är rubriken på den forskning som Anders Lunander, Örebro universitet, kommer att ägna sig åt.

Johan Lundberg, Umeå universitet, ska ägna sig åt forskning under rubriken ”Rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata”.

Catrin Karlsson, Lunds universitet, ska söka svar på frågan: ”Är kommissionens bedömning av omstruktureringsstöd förenlig med unionsrätten och konkurrensrättens syften?”

Richard Friberg, Handelshögskolan i Stockholm, ska samla ledande forskare runt om i världen och arrangera ett antal minikurser inom empirisk konkurrens- och upphandlingsforskning.

EU:s konkurrensregler
Vladimir Bastidas, Örebro universitet, ska forska kring området “Market Failure and EU Competition Law”, och då bland annat studera begreppet marknadsmisslyckande utifrån olika aspekter.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *