Försvaret och vindkraften: Moment 22

Försvarsmakten kan inte regelmässigt säga nej till havsbaserad vindkraft. Tekniska installationer på anläggningarna kan till och med förbättra möjligheterna till övervakning, visar erfarenheter från Natoländer.

– Regeringen måste ta befälet, hävdar den tidigare försvarsministern Mikael Odenberg och Anders Grenstad, före detta marinchef.

På DN Debatt 28/11 skriver de:
Ett skäl som Försvarsmakten åberopar för att inte gå in i en dialog är att detta kan påverka konkurrensförhållanden. Men huvudproblemet är att man inte anser sig kunna diskutera sina invändningar mot olika utbyggnadsplaner, eftersom dessa invändningar per definition är hemliga. Moment 22, alltså!

I två punkter sammanfattar de sin framställan:

• Det måste säkerställas att energiutvinning ges ett tillräckligt generöst utrymme i de havsplaner som regeringen snart ska besluta.

• Det behöver etableras en ordning där Försvarsmakten inte regelmässigt säger nej, utan i stället utgår ifrån att energipolitiken ska kunna förverkligas och havsvindkraften byggas. Då handlar det om att hjälpa till att finna bästa lokalisering, samarbeta med försvarsindustri och vindkraftsintressenter för att hitta de kompensatoriska åtgärder som kan och bör vidtas för att man vid en utbyggnad ska kunna minimera en negativ påverkan på försvarsintresset.

Läs hela artikeln via länken:

https://www.dn.se/debatt/forsvaret-maste-saga-ja-till-havsbaserad-vindkraft/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *