Försvarssatsning på Gotland

Regeringen beviljar en investering på 1,6 miljarder kronor i Tofta garnison på Gotland som en del i arbetet med att stärka Sverige och bygga upp den militära närvaron på Gotland.

Under fredagen befann sig finansmarknadsminister Max Elger (S) på Gotland för att presentera satsningar med syfte att stärka Sveriges försvarsförmåga. Max Elger är finansmarknadsminister med ansvar för konsumentfrågor. Han ansvarar även för frågor som rör skötsel och förvaltning av statens fastigheter.

Utöver finansmarknadsministern medverkade Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör på Fortfikationsverket och Magnus Frykvall, regementschef på Gotlands regemente.

– Rysslands invasion av Ukraina är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma över sin framtid. Vi ska med kraft försvara Sverige och svenska värderingar. Det gör vi genom att stärka Sverige och svensk försvarsförmåga, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Max Elger (S) finansmarknadsminister.

I det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020 utpekas Gotland som ett av flera strategiskt viktiga områden i Sverige. Flera satsningar har genomförts för att stärka det militära och civila försvaret på ön sedan 2016. Den 1 januari 2018 upprättades de första delarna till Gotlands regemente, P 18.

Militärregion mitt
Gotland hör formellt till Militärregion mitt (som förutom Gotland även omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län) men fungerar i praktiken som en självständig militärregion. Regementsstaben fungerar även som MR-stab och har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom det geografiska området. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder staben även insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Källor: Försvarsmakten, Regeringen, SVT Öst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.