Förtroendevalda får fel ersättning

Den manuella hanteringen när förtroendevalda ansöker om ersättning är både tidskrävande och orsak till en stor mängd felaktiga eller uteblivna betalningar.
Det visar svaren i en enkätundersökning genomförd av Visma Consulting som OFFENTLIGA AFFÄRER tagit del av.
I Sverige finns runt 38 000 förtroendevalda i offentlig sektor. Varje månad har de rätt att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning i samband med uppdrag.
Närvarolista på mötet
Undersökningen visar att nära 90 procent av de förtroendevalda som ansöker om ersättning gör det antingen via en närvarolista på mötet eller på en blankett som lämnas eller postas till kommunen i efterhand.
Av de som ansöker manuellt anger cirka en tredjedel att det blir fel i ersättningen minst en gång om året. Var fjärde av dessa säger att de får fel ersättning flera gånger om året.
Går inte att följa upp
Utöver det anger 20 procent att de inte vet om de fått rätt ersättning, eftersom det inte går att följa upp. Vanliga problem är att den inskickade blanketten aldrig kommer fram, att utbetalningen varit felaktig eller att korrekt lämnade uppgifter ändå tolkats felaktigt.
Med andra ord har mer än hälften av de förtroendevalda som ansöker manuellt om ersättning stött på problem.
”Slöseri med tid”
– Det känns som slöseri med tid och ett område som bör effektiviseras, som rutinen är i dag med alla blanketter som ska fyllas i efter varje tillfälle, ofta med liknande eller samma uppgifter, menar Robert Lundell, förtroendevald i Halmstads kommun. Han är en av alla som svarat i Visma Consultings enkät.
Krångligt för tjänstemännen
Även nämndsekreterarna, de tjänstemän som oftast hanterar de manuella ansökningarna, vittnar om krångliga processer med svårtydbara, handskrivna lappar. Ofta måste den förtroendevalde kontaktas för uppföljning och korrigering.
Drygt 1950 svarade
Visma Consulting bjöd in ett antal förtroendevalda, nämndsekreterare och förvaltningschefer i Sveriges kommun till en enkät. Frågorna gällde hur förtroendevalda ansöker om ersättning för sina uppdrag. En rapport har därefter sammanställts. Analyserna i rapporten baseras på drygt 1950 svar från 170 kommuner.
Visma Consulting lanserar en egen e-tjänst för ersättning till förtroendevalda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *