Fortsätt kampen mot korruptionen!

Den senaste tiden har media rapporterat om nya misstänkta mutbrott, bland annat på Trafikverket, en förvaltning i Göteborgs stad och Luleå kommun. Det skadar förtroendet för den offentliga förvaltningen, och påminner om att vi ständigt måste kämpa mot korruptionen, menar Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor (IMM).
Natali Phalén utvecklar sina exempel:

 – I Sverige upplevs korruption fortfarande som en främmande företeelse. Tilliten till våra offentliga institutioner är generellt god och myndighetsbeslut och domar behöver inte köpas för pengar eller andra förmåner. Det kan tyckas självklart, men är ur ett internationellt perspektiv långt ifrån en given verklighet, framhåller generalsekreteraren.
Självrannsakan
Hon menar vidare att den senaste tidens uppmärksammade medierapportering om misstänkta mutbrott inom offentlig sektor ger anledning till självrannsakan. Frågan varför korruptionsöverträdelser trots allt förekommer och vad vi kan göra för att förhindra dessa, måste ställas.
– Varje rapportering om misstänkta överträdelser medför nämligen skada för förtroendet för den offentliga förvaltningen och riskerar i förlängningen att urholka den starka tillit som finns i vårt samhälle. När korruption tillåts påverka beslutsprocesser sätts grundläggande principer om saklighet och opartiskhet ur spel, alltid till en kostnad för såväl enskilda individer och verksamheter som samhället i stort.
Åtgärder kan förhindra
Natali Phalén lyfter fram ett antal viktiga åtgärder som kan förhindra överträdelser:
För det första krävs ett mer riskbaserat arbete mot korruption. Utan en gedigen riskanalys riskerar korruptionsarbetet att ske i blindo.
För det andra krävs ett fokuserat och fortlöpande arbete för att höja medvetenheten om vad korruption är och hur den kan ta sig uttryck. Etiska dilemman och diskussioner kring gränsdragningen mellan lämpligt och olämpligt bör vara en naturlig del i det löpande arbetet.
För det tredje krävs ett tillförsäkrande av verksamheter där kulturen genomsyras av transparens och öppenhet. Anställda måste känna en trygghet i att misstänkt korruption kan rapporteras utan risk för negativa konsekvenser. Rapporter måste också tas på allvar och leda till åtgärder. Så är tyvärr inte alltid fallet.
– Vi får aldrig slå oss till ro i arbetet mot korruption, avslutar Natali Phalén.
Opinionstexten är publicerad i Dagens Samhälle (2017-10-26). Läs hela texten via länken: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/far-aldrig-sla-oss-till-ro-i-kampen-mot-korruptionen-19193
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.