Fortsatt låga vinstmarginaler för företagen

Återhämtningen i den svenska ekonomin har påbörjats. Utvecklingen drivs av ökad efterfrågan från hushållen och en gradvis förstärkning av den globala ekonomin. Men företagens vinstmarginaler är fortsatt låga. Det framgår av Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport där BNP-tillväxten beräknas bli 2,5 procent 2014 och 3,4 procent 2015.

Näringslivets investeringar utvecklas svagt. För företagen är det inte lönsamt att investera, vilket försämrar produktivitetsutvecklingen på längre sikt. Exportföretagen fortsätter tappa marknadsandelar globalt.

– Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att vinstmarginalerna i företagen har försämrats. Produktionskostnaderna har stigit, men på grund av svag efterfrågan har företagen inte kunnat höja priserna, säger Ann Öberg, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Svensk ekonomi drivs av ökad efterfrågan från hushållen. Låga räntor, det femte jobbskatteavdraget samt en gradvis förbättring på arbetsmarknaden stärker hushållens köpkraft. Detta bidrar till ökad efterfrågan på varor och tjänster.

Arbetslösheten sjunker under prognosperioden, men den strukturella arbetslösheten består. Trots hög arbetslöshet har företagen svårt att hitta den kompetens de behöver.

Den regionala delen av rapporten visar att återhämtningen sker i hela landet. Regionerna befinner sig dock i olika faser av återhämtningen. Detta illusteraras i rapporten med hjälp av Svenskt Näringslivs regionala konjunkturklocka.

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport publiceras två gånger per år, med kortare uppdateringar däremellan.

Källa: Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *