Fortsatt prövning av däck­kartell­mål

Marknadsdomstolen delar tingsrättens bedömning att Konkurrensverkets talan mot Däckia om konkurrensskadeavgift inte är preskriberad. Det betyder att målet nu kan fortsätta att behandlas i tingsrätten.

Konkurrensverket väckte i november 2010 talan om konkurrensskadeavgift mot Däckia med anledning av misstankar om otillåtet kartellsamarbete.

De två däckföretagen Däckia AB och Euromaster AB har, via Svenska Däckföreningen, lämnat gemensamma anbud på däck och däckservice till Rikspolisstyrelsen och Gästrike Inköp (som företrädde ett antal kommuner). Det olovliga anbudssamarbetet skedde i samband med två upphandlingar år 2005.

Trots att Däckia och Euromaster hade kapacitet att lämna egna anbud lät de Svenska Däckföreningen – där de båda företagen satt i styrelsen – lämna anbuden. I samarbetet deltog även andra mindre företag, men Konkurrensverket har av processekonomiska skäl valt att endast väcka talan mot de två största företagen.

Kravet är att företagen ska betala böter (konkurrensskadeavgift) på drygt nio miljoner kronor.

I en mellandom prövade tingsrätten om Konkurrensverkets talan var preskriberad och fann att så inte var fallet. Marknadsdomstolen har nu fastställt tingsrättens domslut.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *