Förvärv stärker tjänster för tågtransporter

Stockholm 18 maj 2021: BluJay Solutions stärker inte bara sin position för lösningar för tågtransporter med ett köp av Raven Logistics. Viktig kompetens tillförs också för arbetet med heltäckande lösningar som inbegriper flera transportsätt.
BluJay Solutions som är en ledare inom lösningar för globala värdekedjor (supply chain) meddelar att ett avtal har slutits om förvärv av Raven Logistics. Raven är starka på molntjänster för att hantera tågtransporter. Företaget har en ledande ställning i Nordamerika, och har även en närvaro på den nordiska marknaden. BluJays köp av Raven förväntas genomföras under årets tredje kvartal.
Köpet av Raven torde ha två huvudsakliga syften för BluJay: dels att ta marknadsandelar för logistiklösningar för tågtransporter, dels att stärka lösningar som inbegriper flera olika transportsätt, som fartyg, lastbilar, flyg och tåg. Integrationen av de båda företagen förväntas bli smidig, eftersom de har har haft ett nära samarbete sedan 2019 och redan dragit nytta av synergieffekter.
– Raven tillför viktig kompletterande expertis för våra strävanden att erbjuda våra gemensamma kunder helhetslösningar som inbegriper flera transportsätt. Köpet av Raven är ett led i vår satsning att investera i data, nätverk och applikationer för problemfria värdekedjor, säger Andrew Kirkwood, vd på BluJay.
Bland de funktionaliteter som finns i Ravens tjänster märks prisoptimering, hantering av betalningar och straffavgifter, spårning av transporter och stöd för revisioner. Lägg till det hantering av komplexa transporter i flera led, samt stöd för att göra transporter mer miljövänliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *