Fossilbränslefri fordonsflotta 2030 – vad händer?

År 2030 ska hela Sveriges fordonsflotta vara fossilbränsleoberoende. Det har regeringen slagit fast, och en statlig utredning visar hur det kan gå till. Men vad händer nu?

1100 sidor!
Den 16 december presenterades den statliga utredningen ”Fossilfrihet på Väg”, som på 1100 sidor plus bilagor visar hur Sverige kan nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. ”Hade vi haft mer tid så hade vi skrivit kortare”, sade utredaren Thomas B Johansson självkritiskt i samband med överlämnandet till energiminister Anna-Karin Hatt. Hon konstaterade i sin tur att ”nu är julläsningen säkrad”, men ville inte då ge några utfästelser om vad som skulle hända med utredningens förslag.

Förslagen i korthet
Utredningen tar ett brett grepp på frågan om fossilbränsleoberoende, som har bäring på hur vi bor, var vi arbetar, hur många vi är i Sverige och världen, livsmedelssituationen i framtiden och mycket annat. Många menar att detta breda grepp försvårar att komma fram till konkreta slutsatser, men det finns ändå ett antal, bland dem:

• ”Fossilbränsleoberoende” definieras som att transportsektorns klimatpåverkan minskar med 30% till 2020, 60% till 2025 och 80% till 2030. Till 2050 ska hela samhället vara klimatneutralt.

• För att nå målen måste vi både ha effektivare fordon, bättre bränslen och ändrat beteende.

• En bonus-malus-skatt ska införas, med en kraftig premie för de bästa bilarna som bekostas av en straffavgift på bilar med hög klimatpåverkan.

• Nya anläggningar för produktion av andra generationens biodrivmedel, främst från avfall, får ett stöd som är större ju tidigare man börjar producera.

• Bensinbolagen ska stegvist blanda in mer biodiesel i diesel och etanol i bensin. Däremot saknas förslag bland annat för befintliga bilar, trots att många av de bilar som redan rullar fortsatt används år 2030 – och det är billigt och kostnadseffektivt att bygga om dem till etanol- eller gasdrift. Många av de förslag som finns är inte utredda ekonomiskt och mycket handlar om sådant som riksdag och regering inte kan besluta om – som vad kommuner, företag och enskilda bör göra.

Påtryckare formerar sig
Samma dag som utredningen överlämnades lanserade tankesmedjan Fores 2030-sekretariatet, vars syfte är att säkerställa att målet verkligen blir av. Bland sekretariates partners finns Scania, Västtrafik, St1, NEVS, E.On, Aga, Gröna Bilister och EcoBike. Fler partners presenteras successivt på hemsidan, som också har en utförlig intervju med Anna-Karin Hatt om fossilbränsleoberoende-målet.

”Under de ett och ett halvt år som utredningen pågick, låg en våt filt över all ny utveckling, så nu är det hög tid att börja förverkliga förslagen”, sade Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatets sammankallande. På invigningsseminariet – det mest välbesökta i Fores historia – illustrerade han med hjälp av en ketchupflaska hur utvecklingen kan se ut.

Först kommer ingenting, sen ingenting… lagom tills man vill ge upp får man en väldig effekt. Därför gäller det att börja arbeta tidigt och vara ihärdig, menade Jakob och fick mycket brett stöd från branschen.

Arbetsmöten och remiss
Efter julledigheten kallade regeringen till sig fordonstillverkare, bränsleproducenter, kollektivtrafik, miljöorganisationer och 2030-sekretariatet för tre arbetsmöten om hur man ska gå vidare. Budskapet från de flesta aktörer – men inte biltillverkare med få bilar för förnybara drivmedel – var entydigt; nu är det färdigutrett och färdigsnackat, det är dags att leverera!

Nu ska ”Fossilfrihet på Väg” ut på bred remiss, vilket betyder att ännu några månader går innan regeringen kan lägga beslutsförslag till riksdagen. I klartext innebär det att relativt lite av utredningen förverkligas innan valet, med stor osäkerhet om vad som händer efter valet. ”Vi samlar nu riksdagspartierna för att hitta områden där det råder bred enighet så att vi kan säkerställa att de blir av”, kommenterar Jakob från 2030-sekretariatet. ”Och vi uppmanar alla som är intresserade av frågan att ligga på. Nu är det viktigt att visa på bredden i engagemanget för att Sverige ska bli världsledande i omställningen till förnybara transporter!”

0 thoughts on “Fossilbränslefri fordonsflotta 2030 – vad händer?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *