Fossilfritt i Göteborgs färdtjänst

Göteborgs Stad är klar med sin upphandling i miljardklassen av färdtjänstresor. Sex bolag delar på det fyraåriga kontraktet, som bland annat innebär minimilöner, fler kvinnliga förare och fossilfria personbilar år 2018. 
Det framgår av webbplatsen för Göteborgs stads Upphandlingsbolag (http://uhb.goteborg.se/). Avtalet gäller från 1 juli 2016 till 1 februari 2020 och omfattar trafik med 459 fordon, såväl personbilar som rullstolsbussar.
Från och med den 1 februari 2018 kommer samtliga 358 personbilar som ingår i upphandlingen att köra på fossilfria bränslen som biogas eller el. ”Vi ville gärna att även rullstolsbussarna skulle vara fossilfria, men i dagsläget finns inga som går att köra helt fossilfritt, det byggs inga sådana fordon”, säger Peter Norling, trafikchef.
Det nya avtalet innebär också att Göteborg för första gången har rena elbilar i färdtjänsten. Tre elbilar kommer att köras av Sandarna Transporter. I upphandlingen, som pågått under en längre tid, ställde färdtjänsten hårda krav på hållbara fordon, ökad jämställdhet och goda arbetsvillkor. Bland annat krävs att förarna ska ha en arbetsskadeförsäkring. Peter Norling känner inte till att lika hårda krav ställts på andra håll i landet.
I det nya avtalet ges dessutom bonus till företag som når upp till 15 procent kvinnliga förare. Peter Norling tror enligt artikeln på webbplatsen att en jämnare könsfördelning leder till ökad trygghet och bättre bemötande av resenärerna. Syftet med samtliga förändringar i avtalet är att resenärerna ska få en trygg och säker resa, heter det.
Den största förändringen jämfört med dagens avtal är kravet på en garanterad minimilön, 19 000 kronor för den som kör på provision. Förarna får också försäkringar i jobbet och dessutom skapas en ”karriärtrappa” som förarna kan avancera i.
De sex bolag tog hem färdtjänsttrafik i Göteborg 2016-2020 är Göteborgs Buss (131 fordon), Taxi Göteborg (117 fordon), Taxi Kurir (57 fordon), Sandarna Transporter (47 fordon), Majvillan Transport (32 fordon) samt Majvallen Taxi (19 fordon).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *