”FRA ska få massövervaka svenskarna”

Sverige är på väg att tillåta massövervakning av hela svenska folket. Det är inte acceptabelt i en demokrati.

Det menar Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet, och Måns Magnusson, styrelseledamot i Ung Pirat.

– Förslaget innebär en grundläggande förändring i synen på FRA:s uppdrag. Tidigare har det varit att bevaka utlandet för att förse staten med den information som krävs för att hantera yttre hot, påpekar Piratpartiets företrädare och tillägger:

Nytt uppdrag för FRA
Nu vill regeringen och oppositionen att FRA ska få ett nytt huvuduppdrag, nämligen att samla in data om alla svenskar, hela tiden.

Enligt debattörerna utgör detta en omsvängning i riksdagens syn på medborgaren: ”från sin uppdragsgivare till ett hot.”

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Katarina Stensson.

Vilka möjligheter finns att stoppa förslaget (en riksdagsmajoritet tycks ju vara för) och vad tänker Pratapartiet göra i frågan?

– Vi vet att det finns många enskilda riksdagsledamöter som är negativt eller tveksamt inställda till en utökning av FRA-lagen. Det finns även ett starkt motstånd hos allmänheten. Det vi i Piratpartiet kan göra är att försöka organisera det motståndet, vilket vi redan har påbörjat.

Anser ni inte att de ökande hoten om spionage, terrorism, gängkriminalitet, m.m. kräver ökad övervakning?

– Jo, men det är väldigt viktigt att skilja på massövervakning och riktad övervakning. Vi är mycket positivt inställda till riktad övervakning mot individer där det finns en misstanke, eftersom detta inte bara är betydligt mer effektivt utan dessutom inte bidrar till ett misstänkliggörande och integritetskränkning av hela Sveriges befolkning.

”Har ingen effekt”
– Olika typer av massövervakning har upprepade gånger visat sig inte ha effekt, till exempel NSA:s signalspaningsverksamhet som liknar FRA:s, datalagringen som man inte kan se någon effekt av enligt en ny utredning från Europaparlamentet. NSA har dessutom lagt ner sin signalspaningsverksamhet nu eftersom de inte fångade några terrorister med den.

– Frankrike har motiverat en del av sina massövervakningslagar med att man ska ha mer data att byta med andra underrättelsetjänster. Vi vet att FRA har djupt samarbete med utländska underrättelsetjänster så det rimliga är att det är just det de också är efter, inte att fånga svenska brottslingar. FRA-lagen borde rivas upp, inte utökas, det är bara dumt, dyrt och antidemokratiskt att ha kvar den.

Ser på Ekots sajt (15 okt) att försvarsminister Peter Hultqvist ska tillsätta en utredning där frågan ska beaktas. Vet du om den är tillsatt och om direktiv har formulerats?

– Nej, jag vet inte om den är tillsatt ännu. Eventuellt väntar de på resultatet av en annan utredning som ska presenteras 30 november, en utredning om FRA’s internationella samarbete . Vi har inte så höga förhoppningar om denna eftersom utredaren är en insider med band till både Morgan Johansson och Säpo, och med en historia av att inte beakta personlig integritet i tidigare utredningar.

Vill bredda spaning
Som Katarina Stensson nämner har bland andra Sveriges Radio har rapporterat om planerna på en utökning av FRA-lagen. I Ekots inslag den 15 oktober 2020 framgick det att Moderaterna vill bredda FRA:s signalspaning. ”I dag är det bara tillåtet för FRA att övervaka samtal och datatrafik om ena parten befinner sig utomlands, men Moderaterna vill nu att det ska vara tillåtet även om båda är i Sverige.”

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) uppgav i inslaget för Sveriges Radio Ekot att regeringen samma dag skulle föreslå att en utredning skulle tillsättas där frågan om utvidgad signalspaning tas med. Här är regeringens proposition där det beslutades om utredning/översikt av signalspaningslagen, som Ekot refererar till.

”Öronbedövande tystnad”
Piratpartiets båda debattörer påpekar i debattartikeln i Svenska Dagbladet att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har svängt i frågan om signalspaning, liksom de borgerliga partierna. Dessutom har de ”auktoritära Sverigedemokraterna” tagit plats i riksdagen.

– Enigheten är närmast total. Debattens tystnad öronbedövande, avslutar de.

Läs debattartikeln i SvD (OBS inloggning krävs).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.