Fråga om hälsan är bästa indikatorn

Många organisationer låter företagshälsovården mäta sin personals hälsa med hjälp av medicinska variabler såsom BMI och blodtryck. Men en studie visar att det är mer tillförlitligt att fråga medarbetarna hur de mår.

Anna Falkenberg från Uppsala Universitet har i sin doktorsavhandling undersökt hur hälsa, sjukfrånvaro och socialt stöd på arbetet hänger ihop, rapporterar LO Tidningen.

I en undersökning med cirka 800 anställda i offentlig sektor jämför hon olika metoder för att förutsäga sjukfrånvaro.

– Jag trodde absolut att modellen med många medicinska variabler skulle ge tydligast utslag, säger Anna Falkenberg till LO Tidningen. Men det är faktiskt bättre att fråga: Hur mår du egentligen?

Anna Falkenberg försvarar sin avhandling den 11 maj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *