Framåtblickande panelsamtal

Vad ska vi göra med alla pengar? Det är DET som vi ska fokusera på. Klimatomställning, cikulär ekonomi, strategiska mål. Det menade Inger EK, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, vid det första panelsamtalet på Mötesplats Offentliga Affärer.

– Vi måste höja blicken. Använda medlen klokt och strategiskt. Det kräver samarbete och nya lösningar. Samarbete inom de upphandlande organisationerna men givetvis även med marknaden, förklarade Inger Ek.

Bakgrunden var ”hur kan den offentliga upphandlingen användas som motor för välfärden?”

Mats Gerdau, moderat ledande politiker i Nacka kommun, förklarade att Nacka kommun gillar att samarbeta med privata aktörer. Man vill locka de bästa för hög kvalitet. 75 procent av kommunens ekonomi är valfrihetsstyrd.

Catharina Piper, advokat på Moll Wendén Advokatbyrå, menade att det viktigaste är att upphandlande organisationer får nödvändiga resurser. Då kan man ligga i framkant både inom innovation och miljö. De kommuner som satsar så gör bättre och smartare affärer. Så kan man följa Agenda 2030.

Martin Kruse, ordförande i SOI och till vardags inköpschef på Arbetsförmedlingen, tog det hela tillbaka till ämnet, offentliga affärer är en motor i ekonomin. Det gäller att trimma motorn så att den blir effektiv. Vilken roll få inköpsprofessionen ta i en organisation? Det som alla goda exempel har gemensamt är ett bra samarbete inom organisationen, inköp är en del av det man vill åstadkomma.

Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, pekade på det makroekonomiska perspektivet. Pengarna måste använda effektivt, man ska köpa bra saker till rätt pris och då använda sig av näringslivets kunnande, inte hitta på egna saker. Ett skrämmande exempel är när Stockholms stad utvecklar ett eget IT-system för 300 miljoner som inte fungerar. Offentlig sektor ska gärna utmana näringslivet, våga ställa krav.

Fredrik Andersson, ekonomiprofessor i Lund, fick kommentera och påpekade att en sjättedel av BNP är offentliga inköp så det är stort! Ett viktigt budskap är prioritera affären – från förberedelse till genomförande och uppföljning!

Korruption och fula affärer togs också upp. Ellen Hausel Heldahl tyckte att myndigheterna måste kunna dela information i högre grad. Kanske ska man återinföra tjänstemannaansvaret. Den kommunala revisionen skulle kunna stärkas.

Mats Gerdau menade att det finns en politisk dimension i detta. Om man tycker att det offentliga ska göra allting själva så kanske man inte är lika engagerad i dialogen med det privata.

Martin Kruse tycker att man ska placera en inköpsstrateg på möte nummer ett redan när projekt initieras. Till exempel när IT-avdelningen ska göra något stort.

Catharina Piper skulle om hon fick oinskränkt makt lyfta upp upphandling på dagordningen och ge dem rätt resurser. Även forskning och akademi behöver resurser. Hon gillar att det är låg tröskel för leverantör komma in på den svenska marknaden, tack vare vår fina offentlighetsprincip.

Ellen Hausel Heldahl skulle vilja se ett masterprogram kring inköp, det finns i andra länder. England, Nederländerna. Det finns goda exempel i Europa, det handlar inte bara om lagstiftning utan om system och organisation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *