Framgång för kinesiska solpaneler

Ben Wu arbetar i Kina med solenergi och har stor kunskap kring hur landet arbetar i dessa frågor. Som vd på Advanced Solar Power är han involverad i ett flertal kommunala projekt i Kina.
Solcellstekniken som Ben Wu arbetar med är utvecklad av ASP. Tillsammans med det svenska företaget SolTech Energy, med över 15 000 svenska aktieägare, tillverkar de byggnadsintegrerade solceller
 OFFENTLIGA AFFÄRER fick ställa några frågor till Ben Wu.
 Kina har uppenbarligen kommit långt i klimatarbetet. Hur kom man till insikt om att åtgärder behövde vidtas?
 – Jag tror att det finns flera katalysatorer. För det första, Kina blev mer förmöget och öppnare för omvärlden, bland annat genom resor till länder som exempelvis Sverige. Kineser inser att det måste finnas en balans mellan ekonomisk utveckling och miljöskydd. För det andra, när den kinesiska nya ledaren, Mr Xi, kom till makten, var en av hans stora politiska förändringar att lägga mer press på ett ökat miljöskydd. Han har ett välkänt uttalande: ”Gröna berg och rent vatten är lika viktigt som, om inte viktigare än, guld- eller silverberg”. Till sist, eftersom Kina blir det största landet när det gäller koldioxidutsläpp, sätter det internationella samhället stor press på kinesiska myndigheter för att de ska minska utsläppen. Då den största källan till koldioxid är kol, så måste regeringen utveckla förnybar energi för att ersätta kol. 
När tog klimatarbetet i Kina fart på allvar?
 – För åtta, tio år sedan.
Kina ligger långt fram i produktionen av solceller. Når dessa den svenska marknaden och hur står de sig prismässigt vid en jämförelse?
 – Jag tror att kinesiska solprodukter har funnits på den svenska marknaden under en tid. Den långsiktiga trenden, tror jag, är att priset på solcellsprodukter fortsätter att gå ner. Den nuvarande prisnivån gör emellertid inte några kinesiska leverantörer förmögna, därför tror jag att priset troligen ökar något eller stabiliserar sig på nuvarande prisnivå de närmsta sex månaderna och ligger still en period framöver.
Kan ett svenskt deltagande i de kinesiska miljöansträngningarna bidra till en demokratisering av landet? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?
– Ja, jag tror att det finns flera sätt på vilket svenskar kan hjälpa till med kinesiska miljöinsatser. Först kan du fråga ett svenskt företag med en kinesisk verksamhet att installera solceller på taken eller byta ut glasfasaden med en solcellsfasad. För det andra kan svenskar köpa ASAB:s obligationer så att ASAB kan göra fler investeringar i solinstallationer i Kina.
Obligationerna är registrerade på Nasdaq First North Sustainable Bond Market.
 
 
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *