Framgångs­rikt partner­­skap vann Handslaget

Gävleborgs läns landsting tog hem Handslaget, för 2012 års bästa offentliga upphandling. Jan-Erik Olsson och Angela Fessé mottog priset under Upphandlingsdagarnas middag på Nacka Strandsmässan.

På onsdagkvällen tilldelades Gävleborgs läns landsting Handslaget för 2012. Landstinget Gävleborg är först i Sverige med att genomföra en partnerskapsupphandling inom laboratorieområdet. Det innebär att en enda leverantör tillgodoser hela bredden av laboratoriets behov av produkter, samt ansvara för drift och arbetsflöde. På så sätt kan personalen fokusera mer på den dagliga driften av laboratoriet och öka sin effektivitet.

– Partnerskapet är en banbrytande och ny form av samarbete inom laboratoriemedicin i Sverige. Det ger möjlighet till en mer flexibel och effektiv användning av resurser som leder till större värden för både patienter och vår organisation. Arbetsformen leder till ett helt nytt sätt av samarbete mellan beställare och samarbetspartner, som genom synergieffekter och riskfördelning leder till ett ökat värde för båda parter, säger Jan-Erik Olsson, Avtalscontroller på Gävleborgs läns landsting.

Vilka fördelar ser ni?
– Utökat kompetensutveckling av personal är inbyggd i partnerskapet, och ger medarbetare större möjlighet till utbildning och forskning. Bättre kvalitet i vården genom samarbetsformens flexibilitet som möjliggör att vi alltid har den bästa testmetoden. Laboratoriemedicin Gävleborg gör även en betydande kostnadsreducering under avtalsperioden. Mindre tid på administration ger mer tid till kärnverksamheten – bättre service till vården och patienterna, säger Jan-Erik Olsson.

Uppskattningsvis innebär det att Landstinget Gävleborg kommer att göra en besparing på cirka tre miljoner kronor per år under de fyra åren som avtalet löper.

En nöjd partner
Avtalad partner är diagnostikföretaget Roche som i samarbetet kommer att vara huvudleverantör och ansvara för att tillgodose laboratoriemedicins behov.

– Upphandlingen gjordes på ett nytt och bra sätt. Stora upphandlingar drar ofta ut på tiden och kostar mycket pengar, men här har man följt en tydlig tidsagenda och varit öppen mot leverantörerna. Man har följt tidsplanen och haft hög aktivitet. Upphandlingen har genomförts väldigt smidigt och professionellt, säger Daniel Scholder på Roche Diagnostics.

– Denna upphandlingsform är den första i sitt slag i Sverige. Jag tror att många kommer att titta på den här typen av upphandling och ha den som förebild. Hela personalen i Gävleborg har varit väldigt engagerad, vilket har varit ett syfte med arrangemanget, tillägger Daniel Scholder på Roche Diagnostics.

Juryns motivering lyder
Vinnaren har valt ett tillvägagångssätt som öppnar för flexibilitet, effektiv användning av resurser och riskfördelning under avtalsperioden. Med en helt ny och omfattande öppenhet gentemot leverantör ges möjligheter till innovativ samverkan. Utöver de rent ekonomiska värdena tillför denna upphandling mervärde genom ökad kompetensutveckling hos medarbetarna. Samarbete genom partnerskap leder vägen till framgång.

Prisutdelare var Theresa Hägglund från Norrbottens läns landsting som förra året kammade hem utmärkelsen.

– Priset har betytt mycket för oss i organisationen, det har motiverat medarbetarna på upphandlingsavdelningen som även har kännt ett ökat förtroende från organisationen i stort och vi har under året blivit inbjudna att prata om upphandling i många olika sammanhang, bland annat hos Stefan Attefall som är den minister som ansvarar för offentlig upphandling, säger Theresa Hägglund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *