Främmande makt vilseleder om vaccin

Främmande makt och andra sprider desinformation om Covid-19 och vaccinet. Det förklarade Mikael Tofvesson, enhetschef vid MSB, på en pressträff om Coronaläget på tisdagen.

Astra Zeneca är ett av de vaccinbolag som varit i fokus för främmande makters försök att påverka och sprida vilseledande information. Detta samtidigt som påstådd ökad risk för biverkningar spreds och vaccinet pausades.

I går, onsdag, satte Världshälsoorganisationen, WHO, ner foten och riktade en rekommendation till världens länder att använda Astra Zenecas Covid-19-vaccin. Detta sedan den pausats i ett antal länder av försiktighetsskäl.

Inga bevis för ett stopp
WHO:s vaccinationschef Kate O’Brien säger att det inte finns bevis för att användandet av vaccinet bör stoppas. Något statistiskt samband mellan vaccinet och allvarliga biverkningar, som t. ex. blodpropp, har inte påvisats, rapporterar nyhetsmedier.

Kate O’Brien, WHO.

Bland de länder som pausade Astra Zenecas vaccin finns Sverige, medan Finland fortsatte med vaccinet. Grannlandet tog fasta på den europeiska läkemedelsmyndighetens linje att nyttan med vaccinet är större än riskerna.

Sprider negativ bild
Mikael Tofvesson, enhetschef vid MSB, utvecklade i en intervju med Dagens Industri sina reflektioner kring främmande makters påverkanskampanjer. ”Det handlar främst om att stärka den negativa bilden av Sveriges coronahantering. I huvudsak handlar det om statskontrollerade medier och Sverige är inte unikt som måltavla”, förklarade Tofvesson för DI. Han tillade att även läkemedelsbolag utsatts för påverkan från främmande makt, Astra Zeneca bland dem.

Utbildar mot desinformation
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, riktar uppmärksamhet på att vilseledande information kan påverka allmänhetens inställning till att vaccinera sig och därmed hota liv och hälsa. För att höja motståndskraften mot missinformation, desinformation och ryktesspridning utbildar nu MSB ansvariga lokala och regionala aktörer i samarbete med landets 21 länsstyrelser.

Den senaste veckan har 400 tjänstepersoner vid kommuner, länsstyrelser och regioner utbildats i att hantera vilseledande information om vaccin och vaccination. Under de närmaste veckorna kommer ännu fler att ta del av MSB:s utbildningar.

Ger en verktygslåda
– Föreläsningarna och utbildningarna ska ge bl.a. kommunikatörer en verktygslåda för att hantera en situation där de möter desinformation och vilseledande information i sitt arbete. Förhoppningsvis stärker våra utbildningsinsatser myndigheternas förmåga att kommunicera relevant och korrekt information vid rätt tillfälle till allmänheten, säger Mikael Tofvesson, chef för Enheten för skydd mot informationspåverkan på MSB.

Ryktesspridning i Sverige
Enligt MSB pågår ryktesspridning i samhället rörande covid-19 och vaccineringen. Huvuddelen kommer inte från främmande makt utan andra aktörer. ”MSB kartlägger inte Sveriges befolkning eller aktörer som avsiktligt eller oavsiktligt sprider vilseledande information, utan vi kan bara skapa oss en samlad bild över vilka rykten som sprids”, heter det på myndighetens webbplats.

Myndigheten ger några exempel på vilseledande uppgifter som MSB konstaterat de senaste veckorna:

  • Faran med pandemin överdrivs av politiker och makthavare för att dessa ska kunna tillskansa sig mer makt.
  • Vaccinet orsakar fler dödsfall än själva viruset.
  • Vaccinens biverkningar och faror döljs och kritiker censureras systematiskt.

Omvärldsbevakning
Förutom satsningen på utbildning framhåller MSB att man även bistår ansvariga myndigheter med omvärldsbevakning om vilseledande information och stödjer utsatta aktörer vid behov.

”Satsningen ingår i det uppdrag att genomföra informationsinsatser om vaccination mot covid-19 som Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och MSB”, heter det.

MSB slår på sin sajt fast att det är offentliga aktörers ansvar att förmedla korrekt information och säkerställa att allmänheten har faktabaserad kunskap för att fatta välgrundade beslut.

Vaccinmål nås inte
På onsdagens kväll rapporterade SVT:s Rapport att Sverige inte kommer att nå vaccinationsmålet. Det kommer inte att finnas tillräckligt många vaccindoser för att alla vuxna ska kunna vaccineras före halvårsskiftet, hävdar Rapport som åberopar Sveriges Kommuner och Landsting, SKR, som källa.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *