Framtiden för svensk offentlig ekonomi

Harry Flam, redogör för hur det ekonomiska läget ser ut idag och vad som hänt sedan det nya finanspolitiska ramverket sattes in. Vad borde regeringen göra? Hur ser prognosen ut för de kommande fyra åren? Kommer vi nå överskottsmålen för hela den offentliga sektorn?
Harry Flam, Ordförande, Finanspolitiska rådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.