Framtiden handlar om möten – men vad kommer efter sociala mediesamhället?

I vår resa från jordbrukssamhället har vi via industrisamhället passerat informations-, kommunikations, – och sociala mediesamhället. Resan går nu i rasande fart mot Förtroendesamhället. Produkter och tjänster blir alltmer lika, enklare att kopiera samtidigt blir livscyklerna allt kortare och märkligt nog, garantierna blir längre, då måste vi finna nya vägar att utvärdera våra affärer och affärspartners. Vi måste flytta besluten från hjärnan till hjärtat, eller hitta den optimala kombinationen, men hur skall detta passa in i den offentliga upphandlingsvärlden?

”Du kan lita på mig” sjunger Thomas Ledin och ni kanske liksom jag hör varningsklockorna ringa. En titel som kanske är mer aktuell än någonsin trots att vi har blivit bättre på att segmentera och analysera. Vi talar nu i var mans mun om förkortningar som B2B – B2G – B2C – G2G – G2C – C2C – M2M*, allt för att nå rätt målgrupp i rätt format.  Oavsett i vilken kombination vi befinner oss i kommer frågor om tillgänglighet, ansvar och spårbarhet att vara avgörande för att upprätthålla förtroendet.

Vår identitet har blivit till en handelsvara och vi talar nu om en marknad för identiteter. Jag gör här ett lite försök till definition enligt nedan:
Vi kommer in I en fas där behovet av enkelhet i inloggning och autentisering från alla typer av enheter, platser och applikationer skall samverka i våra olika roller som företagare, kunder, konsumenter, medborgare, leverantörer etc.  Hur skall man kunna införa enklare interaktioner i en värld av standard och icke-standardiserade ID-tjänster, som delegerad autentisering, federationer etc?  Vi är på väg mot en ”härdsmälta” när nya applikationer läggs till, massfederationer skall kopplas till fler och fler partners, fler och fler delar på resurser, fler system med identiteter, inloggningsförfaranden och rättigheter. Vi vet snart inte alls vad vi kan eller är tillåtna att göra …

Det är hög tid att agera, vi måste ta kontroll på våra interaktioner och intellektuella tillgångar. Ett transparent samhälle kräver trygg tillgång, tydliga roller och befogenheter samt kvittenser och spårbarhet. Ska vi mynta begreppet strategiskt digital asset management?

Regeringen tillsätter i dag en IT-säkerhetsutredning vilket visar att detta är allas vår angelägenhet, låt 2014 bli året då du ställer dig frågan – Hur säker är jag? Har jag behörighet till detta? Vad blir konsekvenserna om jag är inloggad med fel behörighet/roll? Vad händer om jag använder licenser fel? Vilka konsekvenser blir det när jag tappar min privata mobil som har tillgång till företagets e-post mm? Många frågor som kräver svar och kanske vi äntligen kan få ett alternativ till bankernas insyn vid inloggning till försäkringskassan eller andra myndigheter.

I grund och botten är problemet med informationssäkerhet en upplysning och ett förändrat beteende. Tekniken kan inte ensam lösa problemet, nej informations- eller cybersäkerhet är förmågan att skapa regelverk och policies som tar hänsyn till fysisk säkerhet, legalt skydd, mänskliga rättigheter, företagens intellektuella kapital som skall integreras med trygga tekniska lösningar. Så som så många gånger förr vid paradigm skiften så handlar det om ledarskap, motivation, engagemang samt inte minst återkoppling och ”feedback” hur vi ligger till under resans gång.

Några frågor att ta med i strategiarbetet:
– Vad är det vi behöver i våra olika roller?
– Hur passa in detta i företagets övergripande strategi?
– Var i organisationen skall ansvaret ligga?
– Vilka risker är störst och kostar mest?
– Kombinera och beräkna ”best practice” med ”worst case”!

Min uppmaning till er:
Tänk smart använd IQ (kunskapens intelligens) med EQ (känslans intelligens) och tillför ett mått av VQ (kreativitetens intelligens) så blir du vältränad och trygg i framtidens digitala mångfacetterade och multikulturella möten.

* B2B = Business to Business ;  B2G = Business to Government;  B2C = Business to consumer;  G2G = Government to Government;  G2C = Government to Citizen;  C2C = Citizen to Citizen; M2M= Machine to Machine.

Lars-Göran Fröjd, strategisk konsult med mer än 30 års erfarenhet som ledare inom IT, telekom och media branschen. Driver i dag företaget Virtual Management som bistår ledningar och individer med att utveckla och verkställa strategier baserat på integritet och ansvar i gränslandet mellan kultur, kompetens och teknik.  

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *