Framtidens IT-upphandling baseras på dialog

Modellen för offentlig upphandling har kritiserats under många år. Problemen bottnar i en kombination av bristande erfarenhet från upphandling av komplexa IT-system samt okunskap om alternativa upphandlingsformer.

Det finns dock bot för detta. Sedan några år tillbaka har upphandlingsformen förhandlad upphandling och konkurrenspräglad dialog börjat tillämpas. Modellen har slagit väl ut i Danmark och prövas nu med stor framgång även inom Sverige. Under Upphandlingsdagarna 2014 kommer du att få ta del av hur dessa nya upphandlingsformer kommer att förändra synsättet på offentlig upphandling. Jonas Andersson, Nätverksmotor inom Dataföreningen Sverige samt VD och analyschef på HerbertNathan & Co.

Hundratals av dina kollegor är anmälda!
Har DU inte redan anmält dig?
Anmäl dig och dina kollegor redan idag så undviker du att bli utan plats. Klicka här för att komma till anmälan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *