Framtidens ledarskap är redan här

Ingen tvekan – vi tar matchen! Kanske en bra beskrivning på uppstarten av eventet Offentlig Chef 2016, med rubriken som övergripande tema för året. 
Hur navigera bland alla de vinklingar och nyanser som möter den som blickar mot framtiden och vill utveckla ett vinnande och över tiden hållbart ledarskap? En levande fråga för de mer än 200 chefer och ledare som samlats på Karlstad CCC, för att konferera om ledarens roll och förutsättningarna för morgondagens ledarskap.
Framtiden tillhör de unga, så vad säger den generation som med stort självförtroende har börjat inta scenen? Född efter 1985 och därmed en representant för ”den trygghetssökande generationen” var också inledningstalaren, omvärldsanalytikern Sofia Rasmussonen.
I sin trendspaning fångade hon in såväl de stora trenderna, som snabba växlingar i generationernas värderingar. Värderingar som grundläggs tidigt i livet och som varje ledare snarare har att förhålla sig till, än att försöka förändra.
Allt snabbare förändringstakt vad gäller såväl värderingar och drivkrafter som den teknikdrivna utvecklingen. I Sverige arbetar idag tre av fyra inom tjänstebranschen, med främst kunskapsintensiva uppgifter. Men även här växer potentialen för robotar att ta över. En utveckling som ökar kravet på ledarna.
För inte så länge sedan vill vi gå mot större flexibilitet relaterat till såväl närvaron på en arbetsplats som hur vi över tiden väljer mellan arbete och andra livsuppgifter. Nu handlar det även om ”gränslöshet” i en ständigt uppkopplad värld. Undersökningar säger att hälften av de anställda idag ständigt kan nås av hefen.
Även värderingarna och förväntningarna på arbetslivet och den goda arbetsplatsen växlar snabbt. Vid valet av arbetsplats anger de yngre i dag att de prioriterar följande parametrar: trevlig miljö och trevliga kollegor 65 procent, möjlighet till personlig utveckling och möjlighet att växa som människa 40 procent samt möjlighet att var stolt över arbetet 30 procent.
Tydlighet, värderingar och tillit
Så hur leder man då unga? Viktigt är enligt Sofia bland annat att ge kontinuerlig feedback, ge tydliga instruktioner och förmedla vilka förväntningar som finns på medarbetarna. Eller med andra ord ett tydligt ledarskap samtidigt som det skall finnas utrymmer för medarbetarna att tänka själv med möjlighet att låt sig matchas av sina egna värderingar och drivkrafter. Dessa ”de seriösa realisterna” vill således kunna utmana sig själva och bli bättre och samtidigt kunna känna personlig trygghet även i det vidare livsperspektivet. I den kontexten tenderar unga att underskatta betydelsen av chefens visioner för helheten och chefens ansvar för alla medarbetarna.
Sofias spaning gav näring till det efterföljande panelsamtalet om framtidens ledarskap, även om paneldeltagarna liksom de engagerade åhörarna säkert skulle kunnat leverera en högintressant session på egna meriter. Förutom Sofia Rasmusson bestod panelen av Carina Lundberg Uudelepp, kommundirektör i Täby, Rebecca Sundberg, verksamhetschef på Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Michael Mathsson, grundare av Gaia Leadership.
Samstämmig panel
Samtalet rörde sig i vida kretsar omfamnande allt från ansvaret för överstatliga och globala framtidsfrågor till ledarens personliga förutsättningar att skapa förtroende och leda i flersidig mångfald. Att det handlar om snabba och stora förändringar var helt uppenbart.
Vad är det då som krävs och vad karaktäriserar ett framgångsrikt ledarskap i framtiden?

  • Ledaren förmår skapa utrymme för och hantera medarbetarnas önskan om självständighet och kreativt tänkande.
  • Ett ledarskap som befrämjar organisationsgemensamma värderingar och tydliggör förväntningarna.
  • Flexibilitet, att kunna möta människor där de är, i det aktuella ögonblicket.
  • Att vara nära utan att ”hänga”.
  • En i sig själv trygg chef som vågar lita på andra.
  • Fokus på ledaruppdraget – att få alla i gruppen att prestera maximalt.
  • Ledarens förmåga att utvecklas under och matcha snabba förändringar.
  • Att våga och kunna leda medarbetare med heterogena värderingar och preferenser.
  • Ledarskap som befrämjar tillit och ansvarstagande.

Genomgående poängterades betydelsen av tydlighet med organisationens värderingar, vart den vill och varför. En trygg och medveten, tydlig och transparent ledare har potential att lyckas också i morgon.
Därtill ligger det i tiden att arbetet som chef och ledare inom den offentliga sektorn har uppvärderats. Ett tufft och komplext ledarskap, men med förmånen att direkt få vara med och bygga Sverige. Morgondagens hjältar! 
Kent Mossheden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *