Framtidens rekrytering sker med hjälp av IT


– Framtidens arbetsplats måste mer utgå från den kompetens som faktiskt finns och mindre se till formella meriter. Sådan matchning kommer i framtiden att ske med nya IT-baserade hjälpmedel och -system. Det förutspår Stefan Fölster, Reforminstitutet, och adjungerad professor vid KTH i Stockholm.

Hans pass på Offentlig Chef hade ämnet ”Från missmatchning till god kompetensförsörjning”. Mycket av det som sker i offentlig sektor hänger på hur cheferna agerar. En hemtjänstgrupp i Nacka kommun gick med på att kartlägga exakt vad de ägnade sin arbetstid åt. Studien visade att mindre än hälften av tiden ägnades åt de äldre. Rutinerna lades om och efter en tid kunde man konstatera att tiden hos de äldre ökat till två tredjedelar av arbetstiden. Morgonmötet klockan 08.00 slopades, det var då de äldre helst ville ha hjälp av hemtjänsten.

I exemplet Nacka var chefens roll helt avgörande. Stefan Fölster var inkopplad för att bistå i projektet och kunde notera att när chefen motiverade personalen med hjälp av tydliga fakta så blev stora förändringar möjliga.

Kommuner, stat och landsting har problem med att rekrytera goda chefer. Stefan Fölster pekar på en rad orsaker: skevheter i utbildningssystem, bristande lönespridning och att individens avkastning på högre studier är lägre i Sverige än i flertalet jämförbara länder.

När det gäller matchningsteknik så vill inte Stefan Fölster ge konkreta tips på hur man gör, utan pekar på några trender. Professorn tror att matchningsteknikerna är under omstöpning och att internet- och IT-baserade tjänster i framtiden kommer att revolutionera matchningen – även i offentlig sektor.

– I dag finns liknande tjänster. Världens största bokhandel på nätet, Amazon vet exakt vilka böcker jag är intresserad av. De har läst av den information jag tidigare lämnat och sammanställt den på ett smart sätt.

Datingsajter lyckas att med 80 procents säkerhet förutspå vilka par som kommer att hålla ihop i framtiden. Det gäller nu att hitta sätt att samla uppgifter om arbetssökande och deras färdigheter, utan att kränka den personliga integriteten, menar Fölster.

Bo Höglander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *