Framtidens skola

Den 1 juli fick Malmö stad en ny grundskoleförvaltning. Nyligen träffades en stor del av förvaltningens totalt 4 600 anställda på en inspirationsdag i Baltiska hallen. Temat var Framtidens skola.

Det övergripande målet för den nya förvaltningen är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Grundskoleförvaltningen ska också skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter elever och vårdnadshavare.

Baltiska hallen
För att få en bra start och skapa en samsyn i den nya organisationen samlades de anställda i Baltiska hallen den 14 augusti klockan 8.30–12.15. Då presenterade grundskolenämndens ordförande Anders Rubin (S) och grundskoledirektör Anders Malmquist den nya förvaltningen.

Man har också bjudit in Thomas Fürth, Kairos Future, som talade under rubriken ”Framtiden börjar i klassrummet”. Samhällsdebattören och historikern Gunnar Wetterberg föreläste om framtidens skola.
Källa: Malmö stad

FAKTA om grundskoleförvaltningen:
Grundskoleförvaltningen trädde i kraft den 1 juli 2013 och ansvarar för den kommunala grundskoleverksamheten (inklusive förskoleklass och fritidshem) och grundsärskolan med sammanlagt 23 000 elever. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning samt insatser för elever i behov av särskilt stöd. I Malmö stad finns cirka 70 kommunala grundskolor.
Källa: Malmö stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *