Framtidens välfärd är hotad – hur kan det offentliga ledarskapet bidra till att vända trenden?

Ett panelsamtal under Offentlig Chef 2019 med Mattias Jansson – SKL chef för enheten demokrati och styrning, Gunnar Björkman – Innovationsdirektör Stockholms stad, Britta Lejon – förbundsordförande ST, Laura Hartman Ordf Tillitsdelegationen, regeringskansliet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.