Från gammalt till nytt

Vi behöver tänka om när det gäller informationssäkerhet i kommuner och mindre myndigheter! Det menar Monica Lundin Andersson, IT-chef på Kungliga Biblioteket.

Nya krav i utvecklingen av e-förvaltning innebär att vi behöver nya beslutsmodeller inom kommunal sektor. Utmaningen, menar Monica Lundin Andersson är att få ifrån det traditionella arbetet med IT-frågorna på administrationsavdelningen till en utvecklad processorienterad e-förvaltning som analyserar hur flödet ser ut, vilka system finns, utbyte av data och olika roller.

Att ändra omställning och synsätt är svårt, menar Monica Lundin Andersson. Arvet från gamla system finns fortfarande kvar till viss del vilket ställer särskilda krav på hur man hanterar säkerhetsfrågorna vid övergång till e-förvaltningsmodell.

Många kommuner hanterar redan dessa frågor för vård, skola och omsorg. Däremot saknas det ofta resurser menar Monica Lundin Andersson som ser med viss oro på utvecklingen och bristen på resurser för dessa viktiga frågor. Med andra ord verkar det alltså råda ett oförstående hos kommuner inför säkerhetsbristerna och resurskrav och vem som bär ansvaret.

Dagens metoder räcker inte till för den komplexitet som kännetecknar ett arbete och utveckling av en e-förvaltning. Helikopterperspektiv saknas i riskbedömning och metoder behövs för att presentera dessa frågor på ett tydligt sätt inför beslutsfattare avslutar Monica Lundin Andersson.

Monica Lundin Andersson är enhetschef över Kungliga Bibliotekets IT-drift och tidigare IT-chef i Ludvika kommun.

Per Hammarstedt rapporterade från Myndigheten för samhällskydd och beredskaps säkerhetskonferens i augusti.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *