Värna våra immateriella tillgångar

Tyvärr går vi från att öppet dela, till en mer protektionistisk värld. Beroenden blir till sårbarheter i stället för handelsmöjligheter. Win-win blir till lose-lose. Det menar Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och Registreringsverket.

Han pekar på att Sveriges välstånd är beroende av vår konkurrenskraft, som i sin tur förutsätter att vi kan ta betalt och återinvestera i forskning och utveckling. 

Peter Strömbäck.

– Sveriges nationella säkerhet och suveränitet är beroende av hur vi förvaltar våra nationella förmågor, framhåller han i en debattartikel (Altinget 2022-09-26).

Tyvärr är kunskapen kring immateriella tillgångar relativt låg hos såväl forskare vid universitet och högskolor som hos små och medelstora företag och offentliga aktörer, fortsätter Strömbäck. Därmed finns en stor risk att Sverige tappar kontrollen över de värden som skapas i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Föreslår åtgärder

För att förstärka kontrollen över nationella tillgångar och förmågor föreslår Patent- och registreringsverket ett antal åtgärder. Bland annat bör cybersäkerheten stärkas upp och staten ta ett större ansvar vid offentlig finansiering av forskningsprojekt genom att ställa krav på den som tar emot finansiering.

Dessutom måste Regeringskansliet och andra myndigheter höja sin egen kunskap om strategisk hantering av immateriella tillgångar, och betydelsen av dessa tillgångar för ett innovationsland som Sverige.

Generaldirektören avslutar: 
– Strategisk hantering av immateriella tillgångar är avgörande både för vårt lands konkurrenskraft och vår nationella säkerhet.

Läs hela debattartikeln här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *