”Freda socialtjänstens anställda!”

Hoten mot medarbetare och chefer i social­tjänsten och de falska bilder som sprids av verksamheten riskerar att drabba de barn som behöver samhällets stöd. Det påverkar tilliten till social­tjänsten och ytterst är det ett hot mot rätts­säkerheten och demokratin.

Det framhåller Peter Danielsson, nyvald ordförande SKR, Carola Gunnarsson, vice ordförande SKR, och Anders Henriksson, vice ordförande SKR.

Peter Danielsson, ordförande, SKR.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) är en medlems- och arbets­givar­organisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar.

På debattplats i Svenska Dagbladet skriver de tre att ”socialtjänstens chefer och medarbetare ska känna att de har allas vårt stöd.” Debattörerna menar att deras arbete är grunden för att barn ska ha en trygg och säker uppväxt. ”Samhället behöver dessa medarbetare och vi kommer att stå upp för dem. Vi accepterar inga hot och inget våld”, slår trion fast.

För kommuner, som arbetsgivare, är det helt centralt att säkra medarbetarnas trygghet och säkerhet. Ingen ska gå rädd till sin arbets­plats eller riskera att hotas och utsättas för våld i sin tjänste­utövning. Det är arbets­givarens ansvar att varje dag säkra en trygg arbetsmiljö och att arbeta för att komma till rätta med brister. Det tar kommunerna på stort allvar, försäkrar SKR-topparna.

One thought on “”Freda socialtjänstens anställda!”

  1. Förslagen är bra men inte tillräckliga. För att det ska göra hållbar skillnad i de komplexa sammanhang som socialtjänstens brukare och anställda befinner sig i krävs en förflyttning till en styrning och ledning som präglas av För att det ska göra hållbar skillnad i de komplexa sammanhang som socialtjänstens brukare och anställda befinner sig i krävs en förflyttning till en styrning och ledning som präglas av tillit, dialog, stöd, brukarfokus, samverkan och åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *