Fri rörlighet bör även gälla avfall

– Vi måste börja se avfall som en verklig resurs, annars är en cirkulär ekonomi omöjlig.
Det hävdar Nederländernas ambassadör, Ines Coppoolse, i en debattartikel i Dagens Industri (2019-06-16) författad tillsammans med Susanna Zeko, (ICC* Sweden), och Pär Larshans, Ragn-Sells.
Debattörerna påpekar att avfall i dag kontrolleras av andra regelverk än varor och tjänster. I den linjära ekonomin ses avfall som ett problem som ska undanröjas så snabbt som möjligt. Detta förhindrar möjligheten att handla med avfallet, framhåller artikelförfattarna.
Omställning kräver rörlighet
– En omställning till resurseffektiva och cirkulära ekonomiska modeller kräver att resurser kan röra sig över gränser utan att mötas av murar, även de resurser som traditionellt kallas avfall, slår debattörerna fast.
*Fotnot:
ICC står för International Chamber of Commerce.
Bilden: Grovsopor i Danderyds kommun. Foto: Danderyds kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *