Fria teknikval gynnar rekryteringen

Det är enklare för små och mellanstora företag att använda flexibla val av teknikutrustning som ett argument för att locka personal. Men då gäller det att tala om att flexibiliteten finns. Det behövs också noggranna kontroller av att den valda utrustningen uppfyller de krav som finns, skriver Kenni Ramsell på Dynabook i denna krönika för OFFENTLIGA AFFÄRER.

Kenni Ramsell, Dynabook. 

Att rekrytera är svårt, inom nästan alla branscher, verkar det som. Små och mellanstora företag har både för- och nackdelar i konkurrensen om talangerna. Bland fördelarna märks inte minst att kunna erbjuda en mindre formell arbetsmiljö i jämförelse med många större företag och organisationer. Varför inte mjölka ut det mesta möjliga av den fördelen?

Många mindre organisationer har mindre strikta krav på enhetlighet vad gäller teknisk utrustning. Det beror på flera saker, till exempel avsaknad av stora IT-avdelningar som fastställer regler för vad som får användas. Det här gäller även utrustning som bärbara datorer och andra klientenheter. Den svagare styrningen av vilka enheter som får användas uppfattas garanterat som en fördel av många potentiella medarbetare, kanske speciellt av yngre sådana.

Mac eller PC?
Traditionellt är viljan att ha en Mac, kontra företagsregler om använda PC, det klassiska exemplet på vad det handlar om. I dag kan valen vara betydligt mer diversifierade, som mellan en mobil och på en dator. Vad som än gäller är det läge för rekryteringsansvariga på mindre företag att berätta om hur det förhåller sig. Det kan inte bara underlätta rekrytering i många fall, utan även bidra till att öka engagemang från och trivsel för medarbetare.

Hjälp med rekrytering är något som mindre företag och organisationer kanske behöver lite mer än större. I en undersökning utförd av Linkedin anger hela 73 procent av deltagarna från små och mellanstora företag att det är en utmaning att konkurrera med mer välkända företag om talanger. Undersökningen genomfördes i början av november förra året, med 1 000 deltagare från amerikanska företag med upp till 200 anställda. Det finns inget som klart säger att förhållandena ska vara annorlunda i Sverige.

Stort glapp
Det finns att döma av ett flertal undersökningar ett stort glapp mellan hur företagsledningar uppfattar att man bryr sig om anställdas teknikbehov och hur de anställda uppfattar att det görs. Det här gäller oavsett företagsstorlek. En reflektion kring det är att det ofta är enklare för mindre företag att minska det glappet.

Friheten vad gäller teknikval på många mindre företag för så klart med sig en del utmaningar. Förutom vanliga sådana för klientenheter som rör mobilitet, säkerhet, tillförlitlighet, anslutningar och kompatibilitet i de fall det är nödvändigt märks att det ofta går snabbare att fatta beslut om distansarbete på mindre företag.

Sådana besluts har tvingats fram på de flesta arbetsplatser under den pågående pandemin. Men vi kan anta att flexibiliteten blir större på mindre företag när allt förhoppningsvis återgår till ett normalläge. Det betyder att det blir ännu viktigare för mindre företag med lätta och kompakta klientenheter som är både säkra och har tillräcklig kapacitet och prestanda.

”Saggig dator”?
Men den stora slutsatsen att dra för mindre företag är att inte hantera teknikval rutinmässigt, utan att ta chansen att bli en mer attraktiv arbetsgivare tack vare flexibla val av teknikutrustning. I informella samtal om arbetsgivare hörs det ofta klagomål om ”saggig dator”, eller liknande. Se till att det inte är en beskrivning som gäller ditt företag.

Kenni Ramsell, Nordenchef Dynabook

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *