Frihandelsavtal högt på företagens önskelista

Ju fler anställda, desto mer positiv inställning har företagare till EU. En överväldigande andel företagare tycker att EU ska förhandla fram ett frihandelsavtal med USA. Det är ett par resultat som sticker ut i en ny studie.

Finns det några skillnader i synen på EU mellan företagare och allmänhet? Det var temat när Svensk Tidskrift och stiftelsen Sverige i Europa anordnade ett seminarium om svenska företagares och medborgares syn på Europa. Seminariet var en del av Svensk Tidskrifts serie EU-val 2014.

Sverige i Europa har ökat aktivitetsgraden ordentligt inför EU-valet, berättade projektledare Christina Riksén och fortsatte:
– Vi vill visa på betydelsen av EU och driva en positiv EU-opinion som leder till ökat valdeltagande. Det finns ett stort intresse för EU-frågor, men också okunskap.

Stiftelsen har bland annat skapat ett nätverk med företagsambassadörer som ska vara med och sprida budskapet under våren.

Vinnande medlemskap

De viktigaste EU-frågorna för företagare är i fallande ordning: ekonomi, handel; arbetslöshet, sysselsättning, arbete; miljö, klimat, energi samt fri rörlighet, friheter. Studien redovisar företagarnas svar uppdelade på två kategorier; alla företag respektive företag med 50 + anställda.

Genomgående är att större företag är mer positiva till EU än mindre. 29 procent av alla företag tror till exempel att EU-medlemskapet påverkat att antalet jobb i Sverige har blivit betydligt eller något fler. I företag med fler än 50 anställda är andelen som tycker så 54 procent.

– Bland allmänheten finns en positiv dragning åt att de flesta EU-länderna har vunnit på medlemskapet, berättade Örjan Hultåker, Skop.

Företagare ser ännu ljusare på detta. 48 procent av samtliga anser att alla eller de flesta EU-länderna vunnit på medlemskapet. Motsvarande andel bland de större företagen är 60 procent.

Viktigt att rösta
Allmänheten och företagen tycker att det är ungefär lika viktigt eller oviktigt att rösta i valet till EU-parlamentet. De större företagen ligger i fronten, 79 procent av dem tycker att det är mycket viktigt eller ganska viktigt. Andelen bland samtliga företag är 71 procent och bland allmänheten 73 procent.

När det kommer till att verkligen rösta är företagare mer inställda på det än människor i allmänhet.

– Vi ser en tendens till att företagare är mer benägna att rösta, särskilt om de driver en större verksamhet, men det handlar inte om ett stort engagemang, säger Örjan Hultåker.

Blocköverskridande
Samtidigt vill företagare gärna se fler företagare i EU-parlamentet.

– De tycker att det är så pass viktigt att få in en företagare i Europaparlamentet att de är beredda att gå över blockgränsen för att uppnå det. Framför allt är det borgerliga företagare som kan tänka sig det, säger Örjan Hultåker.

I ett fall går det inte att ta miste på företagarnas uppfattning i undersökningen. På frågan ”Tycker du att EU ska försöka förhandla fram ett frihandelsavtal med USA för att underlätta handeln mellan USA och Europa?” svarade hela 82 procent av samtliga ja på detta.

Hela undersökningen finns här

Studien kommenterades av:

Jens Hedström, VD för Näringslivets Regelnämd, NNR:
”60 procent av regelverket kommer från EU. När reglerna sedan ska införas gör alla olika. Vissa länder behåller slentrianmässig gamla regler och lägger till nya. Därför tvingas företagen att hela tiden att anpassa sig. Men det är inte EUs fel.”

Kenneth Kastman Krantz, generalsekreterare stiftelsen Sverige i Europa:
”På nationell nivå behöver vi  en bild av vad vi vill med EU. Men så snart vallokalerna stänger är det som att hela projektet dör.”
”Förstagångsväljarna i årets val är födda kring EU-inträdet. De har rest och handlat inom EU hela sina liv men vet inte hur det var innan.”

Christina Wahlström, grundare av Mama Mia:
”För vårt företag innebär EU absolut en fördel för att kunna växa. Vi har svårt att få tag på läkare, 30 procent kommer från andra länder i Europa.”
”Det behövs absolut fler företagare i Europaparlamentet, som vet vad det innebär att bygga ett samhälle.”

Källa: Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *