Friskvård ökar i offentlig verksamhet

Allt fler organisationer erbjuder friskvård till personalen, och cheferna ser att satsningarna påverkar prestationerna positivt. Men uppföljningen av insatsernas effekter är det sämre med, visar en ny undersökning.

Allt fler företag, myndigheter, kommuner och landsting satsar på friskvård för medarbetarna. Över hälften har förbättrat möjligheterna till friskvård under de senaste fem åren. Cheferna går i första ledet och menar att satsningarna påverkar prestationen och de föregår med gott exempel genom sina egna motionsvanor.

Men samtidigt som hälsoaspekterna lyfts inom organisationerna så är det många företag som inte följer upp insatsernas effekter och sjukfrånvaron ses som ett stort orosmoln. Det visar Hälsobarometern från PwC som tar pulsen på hälsosituationen bland 400 svenska arbetsgivare.

Det läggs ökade resurser på hälsosatsningar på svenska arbetsplatser. Undersökningen visar att 56 procent av de tillfrågade företagen menar att medarbetarnas möjligheter till friskvård via företaget har förbättrats under de senaste fem åren. Bara fem procent upplever en försämring.

– Cheferna föregår med gott exempel. Så många som 9 av 10 chefer motionerar varje vecka. 30 procent till och med så ofta som fyra gånger per vecka. Vi ser även att tre av fyra chefer är övertygade om att motion förbättrar prestationsförmågan. Sammantaget ger detta positiva signaler till medarbetare och skapar en bra grogrund för att sprida budskapet vidare inom organisationen, menar Anders Lundin, partner och ansvarig för interna hälsosatsningar vid PwC i Sverige.

En av de aspekter som undersökningen har tittat närmare på är sjukfrånvaron. Här visar resultaten att sjukfrånvaron är ett problem i vart sjätte företag och värst är situationen inom kommuner och landsting där så många som 29 procent av cheferna uppger att de har problem med sjukfrånvaro.

– Intressant i sammanhanget är att vi ser ett tydligt samband mellan friskvårdssatsningar och en minskad sjukfrånvaro. Närmare hälften av företagen (46 procent) upplever att sjukfrånvaron har minskat efter att friskvårdsmöjligheterna har ökat. Allra mest signifikant är denna påverkan inom kommuner och landsting alltså där problemen upplevs som störst, säger Anders Lundin.

Rapporten har även tittat närmare på eventuell uppföljning av friskvårdssatsningarna. Resultaten visar på en klar förbättringspotential.

– Endast 34 procent av företagen har arbetat med strukturerad uppföljning av medarbetarnas motionsvanor. Vilket gör att satsningarnas ekonomiska effekter för det egna företaget är svåra att tyda, avslutar Anders Lundin.

Topp fem över de vanligaste friskvårdssatsningarna Vilka av följande friskvårdsmöjligheter har flertalet eller samtliga medarbetare tillgång till via företaget?

Friskvårdsbidrag – 83 procent
Företagssponsrade idrottsaktiviteter – 49 procent
Massage på arbetsplatsen – 49 procent
Möjlighet att träna på betald arbetstid – 47 procent
Företagslag som deltar i tävlingar mot andra lag – 45 procent
(Svar i procent av 400 svar. Källa PwC:s Hälsobarometer 2011)

Om undersökningen
Totalt genomfördes 400 telefonintervjuer under perioden 23 augusti till 6 september 2011 och med fördelningen 152 börsbolag, 123 myndigheter och 125 kommuner/landsting.

Källa: PwC

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *