Fritt val av hjälp­medel

Regeringens utredare Karin Bergh beskriver hur kommuner och landsting ska kunna erbjuda ökat inflytande vid val av hjälpmedel. Betänkandet överlämnades till barn- och äldreminister Maria Larsson i veckan.

Karin Bergh har haft i uppdrag att föreslå olika lösningar för att ge dem som har behov av hjälpmedel ökad möjlighet att välja produkt.

– Alla kan inte välja men alla kan få vara delaktiga, säger Karin Bergh.

Hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen ska därför enligt förslaget innehålla en skyldighet att ge den som behöver hjälpmedel information om vilka hjälpmedel som finns och möjlighet att vara med och påverka vilket hjälpmedel som han eller hon får tillgång till.

Hjälpmedelsinstitutet ska genomföra en nationell informationsinsats för att öka medvetenheten om delaktighet och valfrihet när det gäller hjälpmedel.

– Inom dagens hjälpmedelsförsörjning är det möjligt att på olika sätt öka hjälpmedelsanvändarnas delaktighet och valfrihet, menar Karin Bergh.

I betänkandet behandlas möjligheterna till ökad delaktighet och valfrihet genom bland annat valfrihetssystem för habiliterings- och rehabiliteringstjänster och ett ökat utbud vid användning av inköpscentraler och innovationsvänlig upphandling. Fritt val av hjälpmedel på det sätt som använts i försöksverksamheten i Stockholm, Sörmland och Kronoberg är också en väg till ökad valfrihet.

– Ett valfrihetssystem inom hjälpmedelsförsörjningen och en personlig budget för hjälpmedel skulle kunna ge ännu mer valfrihet för fler, säger Karin Bergh.

En lag om valfrihetssystem inom hjälpmedelsförsörjningen ska enligt förslaget användas när kommuner och landsting vill införa valfrihet för hjälpmedel.

Hjälpmedelsanvändarna kan då välja bland alla de leverantörer och hjälpmedel som uppfyller de krav som kommunen eller landstinget ställt på samma sätt som när det gäller valfrihetssystem för tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Ett försöksprojekt ska genomföras med personlig budget där hjälpmedelsanvändaren ges ett ökat ansvar för hela sitt hjälpmedelsbehov och möjlighet till egna prioriteringar.

De alternativa lösningarna för ökad valfrihet passar mer eller mindre bra för olika hjälpmedel och kan därför kombineras på lämpligt sätt.

I betänkandet finns också förslag till fördelning av de medel som regeringen avsatt för ökad valfrihet inom hjälpmedelsområdet.

Källa: Statens offentliga utredningar (SOU 2011:77)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *