Frukostseminarier om direktupphandling

Konkurrensverket bjuder på frukost med tilltugg i form av information och riktlinjer för direktupphandling. Seminarierna hålls den 2 september och den 16 september 2014.
Bland annat kommer man att beröra dokumentationsplikten, som innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten ska dokumentera skälen för sitt beslut när de gör inköp som överstiger 100 000 kronor.
Konkurrensverket har tagit fram information om riktlinjer för direktupphandling samt information om dokumentationsplikten och förslag på dokumentationsblankett
Det var den 1 juli 2014 som nya regler trädde i kraft för direktupphandling. Förutom en höjd direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska en upphandlande myndighet eller enhet besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.
Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att se till att upphandlande myndigheter och enheter tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid direktupphandling.
Frukostseminariet riktar sig till alla som gör direktupphandlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *