Fullmaktsperioden för Programvaror 2010 är slut

Programvaror och tjänster 2010
Fullmaktsperioden för Programvaror 2010 är slut

Kommuner och landsting kan inte längre lämna sin fullmakt för att få avropa på Kammarkollegiets ramavtalsupphandlingar inom Programvaror. Kammarkollegiet har fått svar från 236 kommuner och samtliga landsting. Kammarkollegiet konstaterar att intresset för de fyra delområdena som ingår i Programvaror 2010 är mycket stort. En utförlig lista över avropsberättigade per delområde kommer att presenteras i samband med varje upphandling.

Kammarkollegiet kommer att annonsera de två första delområdena ”Licensförsörjning” och ”Öppna programvaror” under tidig höst 2010 via Allego.

Programvaror och tjänster 2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *