Fullmatad förmiddag i tältet

Tre seminarier redan före lunch! Offentliga Affärers seminarielokal i Almedalen, det så kallade Trädtältet, mellan stranden och Wisby Congress Center, bjöd på en fullmatad seminariedag, den 1 juli.
Maten fick sin givna plats när Inger Stiltjestrand Svensson, talade. Hon är VD och konsult i måltidsutveckling på Dining Developement AB. Hon tog upp den offentliga maten, d.v.s livsmedel och måltider till förskola, skola, sjukhus, vård och omsorg.
Tyvärr saknar många kommuner och landsting en tydlig styrning och riktlinjer när det gäller att sätta upp mål för sin måltidsförsörjning. Framtiden kräver att det offentliga blir betydligt bättre på detta. Resurserna ska användas till mycket i det offentliga och kraven på ekologisk produktion, närodlade råvaror och djurskydd ökar.
Dining Developement kan erbjuda ett verktyg för jämförelser mellan kommunerna, så kallad benchmarking, där man kan mata in nyckeltal och sedan jämföra hur man ligger till gentemot andra kommuner.
Seminaret dessförinnan berörde också kommunerna, nämligen utifrån perspektivet deras ansvar för den goda affären. Åsa Revland, SAS Institute, pekade på att förväntningarna ökar i ett samhälle med allmänt stigande välfärdsnivåer. Men miljarder försvinner varje år ut i tomma intet, på grund av att inköpsverksamheten i kommunerna inte ses som ett strategiskt verktyg utan mer som en stödfunktion.
IT, e-handel och systematiska lösningar kan bidra till att ändra bilden. SAS Institute marknadsför också en tjänst kring detta.
I panelen deltog bl.a. Egil Nylén, inköpschef i Umeå kommun och ledamot i Sveriges Offentliga Inköpare. Han har noterat att många kommunanställda tar med sig ett privat köpbeteende till det offentliga jobbet, vilket helt enkelt inte fungerar.
När det gäller miljöambitionerna i den offentliga upphandlingen så menade han att de visst finns, men att man inte alltid når ända fram i det konkreta förverkligandet av visionerna.
Ylva Mannervik, Konkurrensverket, menade att kopplingen mellan kommunernas miljökompetens och upphandlingsavdelning måste stärkas. Även Konkurrensverket kan från och med den 1 juli erbjuda stöd när det gäller miljökrav i offentlig upphandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *