Svåra frågor i upphandlingstävling

Upphandlingståget blev ett roligt upptåg med djupt seriös botten under dag två i Offentliga Affärers seminarietält under Almedalsveckan.
Två lag fick svara på frågor kopplade till regler i upphandlingslagarna.
– Visst var frågorna svåra, men så ska det vara när upphandlingsfolk tävlar, sa Ziyene Melki till OFFENTLIGA AFFÄRER efteråt.
Arrangör var Advokatfirman Lindahl som dagen innan lanserat den Rationella upphandlingsstrategin. Svaren på frågorna stod att finna där. I det ena laget ingick Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus, samt Sara Wilhelmsson, anbudschef på Ambea. I lag nr två fanns Ziyene Melki, upphandlare i Malmö Stad och vinnare av Genikampen, samt Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare på Securitas.
Tävlingsledare var Catharina Piper, advokat, Advokatfirman Lindahl och domare Helena Rosén Andersson, partner, Advokatfirman Lindahl. Sakkunniga och poängräknare: Eva-Maj Mühlenbock och Olof Hallberg, partners, Advokatfirman Lindahl.
Det blev en jämn kamp men längsta strået drog Lag 1 med Åsa och Sara som stod som vinnare när poängen räknats samman.
– En tävling blev ett smart sätt att förklara lagen och hur delar av vår vardag ser ut, menade Ziyene Melki efteråt. Hon tycker att det är bra att visa att det inte är så enkelt som vissa framställer det med att vara offentlig upphandlare och ha LOU som utgångspunkt.

Ziyene Melki, upphandlare i Malmö stad, tyckte tävling var ett bra pedagogisk grepp för att förklara LOU och upphandlarnas vardag.

Hållbarhet på morgonen
Tisdagen i OFFENTLIGA AFFÄRERS seminarietält började med hållbarhetskrav i offentlig upphandling och de svåra val som det innebär att ställa rimliga krav och följa upp dem. Trots regn och rusk fanns ett intresse för frågorna.
Från Kammarkollegiet och statens inköpscentral medverkade enhetschef Zofia Sola och hållbarhetsansvarige Sebastians Swartz. Externa medverkande var Karin Carlqvist, Goodpiont, och Theo Jaekel, Advokatforman Vinge. Bägge har erfarenhet av medverkan vid uppföljande arbete och revisioner.
Att ställa rimliga krav, genomföra en riskanalys och formulera krav som går att följa upp var några av slutsatserna. Det handlar om resurser och mantimmar. Det går inte att ställa en lång lista krav om man inte vet hur man ska följa upp dem.
Förhandling i upphandling
Förhandling i offentlig upphandling tog sig Advokatbyrån Sigeman & Co an. Advokaterna Magnus Nedström och Markus Mårline. Förhandlingar ska syfta till att uppnå förbättringar i anbuden och får inte avse minimikraven eller tilldelningskriterierna. Innan förhandlingarna avslutas ska alla eventuella ändringar i anbudsunderlaget vara kända av samtliga anbudsgivare.
Sedan var det dags för Martin & Serveras seminarium. Frågan som skulle besvaras var hur vi möter efterfrågan på svenska, regionala livsmedel till offentlig sektor. Först fick två politiker äntra scenen och förklara hur de ser på den Nationella livsmedelsstrategin. Matilda Ernkrans (S) är optimistisk och ser redan positiva exempel i Kommunsverige och fick medhåll av moderaten Jonas Jacobsson Gjörtler. Han menar att kommunerna inte längre kan skylla på krångel och byråkrati för att ställa krav motsvarande svensk kvalitet. Upphandlingsmyndigheten har förenklande blanketter.

Panel nyanserade
En panel fick sedan komma upp på scenen för att ge sin syn på saken. Stefan Calrell, försäljningschef Martin & Servera, ville nyansera den glättiga bilden som politikerna ger. En hel del återstår av dialog kring krav och uppföljning innan vi är framme vid en situation med mer svensk mat på tallriken. Sara Jervfors, kostchef i Södertälje kommun, höll delvis med men menar att mycket av förändringen redan sker ute i kommuner. Den lokale producenten, Johan Hellgren, Skags gård, är beredd att producera mer till offentlig sektor, men då behövs vägledning och mer information riktad till de mindre lokala producenterna, menade han.
Äga eller hyra?
Välbesökt blev även det finska företaget Parmacos seminarium om att äga eller hyra lokaler. Bakgrunden är det stora behover av bl.a. skolor och förskolor ute i kommunerna. Två experter fick först ange utgångspunkterna. Professor Hans Lindh pekade på för- och nackdelar med hyra respektive äga lokaler. Forskningsansvarige på Kommuninvest Mattias Bokenholm gav en bild av den samlade lånebilden i kommunerna. En panel med kommunal anknytning fick ge sin syn på problematiken. Att nyttja möjligheten att snabbt få till stånd nya lokaler när behov uppstår talat för hyresmodellen och Parmacos dynamiska byggnader. Kvalitetsfrågan är viktig. ”Tala om vilken kvalitet ni vill ha så levererar vi det som efterfrågas”, lovade Thomas Jansson, Sverigechef Parmaco.
Bilden: Catharina Piper och Helena Rosén Andersson ledde tävlingen Upphandlingståget, givetvis iförda konduktörsmössor. Till höger om dem det vinnande laget, Sara Wilhelmsson och Åsa Edman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *