Fullsatt start i Almedalen

OFFENTLIGA AFFÄRERS tält fylldes snabbt när seminarierna drog i gång i Almedalen på måndagens morgon.
– Vi får inte glömma det viktiga helikopterperspektivet, sa Vesna Jovic, VD på Sveriges kommuner och landsting, SKL, i det första passet.
Rubriken var Morgondagens offentliga ledarskap – Hur ser det egentligen ut? Medverkande var förutom SKL:s högsta tjänsteman även Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen, och Karin Tenelius, Tuff ledarskapsträning.
Vesna Jovic syftade på en avgörande egenskap i ledarskapet som inte vem som helst klarar av att uppfylla. Man kan inte kräva att medarbetarna ute i verksamheten ska kunna omfatta helheten fullt ut, menade hon.
Självledarskap
Katarina von Goës tryckte på delaktighet och tillit och att även involvera brukarna och skattebetalarna i de offentliga verksamheterna. Sedan 4-5 år jobbar Arbetsförmedlingen med att införa självledarskap, en process som är långt ifrån färdig.
Förändringsarbetet kallas förnyelseresan och Statskontoret som undersökt det konstaterar i en rapport att ”arbetet är väl motiverat och förankrat hos medarbetarna”. När Arbetsförmedlingen söker folk så är ett av de förmånliga villkor som man presenterar att medarbetaren får jobba under eget ansvar och självledarskap.
Medarbetare är vuxna
Karin Tenelius tror på en organisationsmodell utan hierarkier och chefsroller där medarbetarna behandlas som vuxna och får ansvar och befogenheter utifrån sin kompetens. Hennes företag bistår både offentliga och privata, stora och små, kunder i att implementera detta nya tänkesätt.
– Vi är fast i ett paradigm som har sina rötter i industrialismen då folk flyttade in till städerna från landet. De var outbildade och behövde styrning av utbildade chefer, förklarade hon i sitt eget pass som tog vid direkt efter panelsamtalet. Nu för tiden är alla välutbildade och kompetenta, menade hon.
Styrning och ledning
Ulf Lindberg, VD, Enhancer Executive Advisors, stod näst i tur. Hans ledarskapsfilosofi går ut på att chefer och ledare ska vara på rätt plats i organisationen för att det inte ska uppstå svårigheter och otydlighet om kursen.
– Varje organisations utvecklingstakt, innovationsförmåga och framgång är beroende av hur framsynt och effektivt den styrs och leds, framhåller Ulf Lindberg.
FOTO: Erik Martinsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.