Funktionsupphandling ger innovationer

Genom att upphandla funktion i stället för att detaljerat beskriva produkter eller tjänster kan innovationer och nytänkande stimuleras. Det framgår av en ny forskningsrapport som professor Charles Edquist vid Circle, Lunds Universitet, har skrivit på uppdrag av Konkurrensverket.
Offentliga upphandlingar kan bidra till, och vara en drivande kraft, för innovationer i samhället. För att åstadkomma detta krävs inga lagändringar. Däremot är det nödvändigt att politiker och beslutsfattare ger besked om att det ska genomföras sådana upphandlingar – och samtidigt tar ansvar för dem.
I rapporten Offentlig upphandling och innovation framhåller författaren att det bästa sättet att göra reguljära upphandlingar innovationsvänliga är att göra så kallade funktionsupphandlingar. För detta behövs inga lag- eller regeländringar. Funktionsupphandlingar innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för specifika krav på produkterna, varorna eller tjänsterna.
Rapportförfattaren föreslår att upphandlingsreglerna ändras så att även tekniska högskolor, medicinska fakulteter, sjukhus eller offentliga forskningsorganisationer också ska tillåtas delta vid så kallad förkommersiell upphandling. Idag är andra än privata företag uteslutna från att delta.
Uppdragsforskningsrapporten har titeln ”Offentlig upphandling och innovation”. Den är skriven av professor Charles Edquist vid Circle, Lunds universitet. Konkurrensverket har beställt och finansierat rapporten, men författaren svarar själv för slutsatserna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *